♥ همراه بدون مرز باشیم ♥

طرح حمایت مالی از خانواده کم‌برخوردار ت.

اطلاعات طرح در نگاه کلی

خانواده نیازمند

حوزه فعالیت

600 هزار تومان

بودجه مصوب

منظم ماهیانه

نوع حمایت

تمام شده

وضعیت فعلی

تهران

استان محل اجرا

ندارد

انجمن خیریه همکار

6 نفر

افراد مورد حمایت

۱۰ ماه

مدت زمان اجرا

خرداد ۱۳۹7

تاریخ شروع

اسفند ۱۳۹7

تاریخ اتمام

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

در این طرح هزینه اجاره منزل، امرار معاش و هزینه‌های درمانی یک خانواده کم‌برخودار به مدت 10 ماه فراهم شد.

شرح تفصیلی

این بخش باید تکمیل گردد.

ضرورت اجرای طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

نحوه کمک‌رسانی و نظارت

این بخش باید تکمیل گردد.

نکات مهم طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

نوع و میزان کمک

این بخش باید تکمیل گردد.

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

اشتراک‌گذاری این مطلب

پیمایش به بالا