♥ همراه بدون مرز باشیم ♥

طرح حمایت کمک هزینه تحصیل دانش‌آموز ناتوان جسمی

اطلاعات طرح در نگاه کلی

آموزش کودکان

حوزه فعالیت

200 هزار تومان

بودجه مصوب

منظم ماهیانه

نوع حمایت

تمام شده

وضعیت فعلی

زنجان

استان محل اجرا

جامعه معلولین استان زنجان و خیریه رضوان

انجمن خیریه همکار

۱ نفر

افراد مورد حمایت

12 ماه

مدت زمان اجرا

دی ۱۳۹7

تاریخ شروع

آذر ۱۳۹8

تاریخ اتمام

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

هدف از این طرح پرداخت کمک هزینه تحصیل کودک زنجانی بود که دارای معلولیت حرکتی است. برای این طرح ماهیانه مبلغ دویست هزار تومان به مدت یکسال در نظر گرفته شده است.

شرح تفصیلی

این بخش باید تکمیل گردد.

ضرورت اجرای طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

نحوه کمک‌رسانی و نظارت

این بخش باید تکمیل گردد.

نکات مهم طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

نوع و میزان کمک

این بخش باید تکمیل گردد.

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

اشتراک‌گذاری این مطلب

پیمایش به بالا