♥ همراه بدون مرز باشیم ♥

طرح تامین کمک هزینه عمل جراحی

اطلاعات طرح در نگاه کلی

خانواده نیازمند

حوزه فعالیت

900 هزار تومان

بودجه مصوب

موردی

نوع حمایت

تمام شده

وضعیت فعلی

فارس

استان محل اجرا

ندارد

انجمن خیریه همکار

۱ نفر

افراد مورد حمایت

۱ ماه

مدت زمان اجرا

دی ۱۳۹7

تاریخ شروع

دی ۱۳۹7

تاریخ اتمام

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

 

در این طرح هزینه عمل جراحی کودک دو ساله ساکن حاشیه شهر شیراز که به طور مادرزادی دچار چسبندگی زبان به کام  بود فراهم شد. به دلیل این مشکل حرف زدن و غذاخوردن برای این کودک بسیار دشوار بود. مادر خانواده یه دلیل مراقبت از کودک سه‌ساله خود قادر به کار کردن نیست و پدر خانواده به دلیل بدهی فراری است. هزینه مورد نیاز برای این عمل جراحی ۲ میلیون تومان برآورد شده بود که با پیگیری‌های انجام شده ۵۰۰ هزارتومان آن از طرف مددکاری بیمارستان تخفیف داده شد. خیریه دستان مهرعلی شیراز پس از بررسی پرونده کودک ۴۰۰ هزار تومان از هزینه را متقبل شدند. باقیمانده مبلغ مورد نیاز ۹۰۰ هزار تومان به کمک این طرح فراهم شد. 

شرح تفصیلی

این بخش باید تکمیل گردد.

ضرورت اجرای طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

نحوه کمک‌رسانی و نظارت

این بخش باید تکمیل گردد.

نکات مهم طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

نوع و میزان کمک

این بخش باید تکمیل گردد.

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

اشتراک‌گذاری این مطلب

پیمایش به بالا