♥ همراه بدون مرز باشیم ♥

طرح خرید کفش برای کودکان خانواده‌های کم‌برخوردار

اطلاعات طرح در نگاه کلی

آموزش کودکان

حوزه فعالیت

14 میلیون تومان

بودجه مصوب

موردی

نوع حمایت

تمام شده

وضعیت فعلی

لرستان

استان محل اجرا

ندارد

انجمن خیریه همکار

280 نفر

افراد مورد حمایت

۱ ماه

مدت زمان اجرا

اسفند ۱۳۹7

تاریخ شروع

اسفند ۱۳۹7

تاریخ اتمام

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

این طرح در قالب عیدانه 98 و به هدف خرید کفش عید برای 280 کودک از خانواده‌های کم‌برخوردار و بدسرپرست اجرا شد. این خانواده‌ها غالبا روستایی و حاشیه‌نشین شهرستان بروجرد هستند و بنابر تحقیقات انجام شده در برآورده کردن نیازهای اقتصادی اولیه خود ناتوانند. در این طرح بن خرید کفش در اختیار خانواده‌ها قرار گرفت. این بن‌ها از طرف فروشگاهی در بروجرد صادر شد و علاوه بر همراهان بدون مرز، خیرین محلی نیز در تامین آن نقش داشتند.قیمت هر جفت کفش حدود شصت الی هفتاد هزار تومان برآورد شده بود که با کمک یکی از تجار محلی موفق شدیم قیمت را تا پنجاه هزار تومان کاهش دهیم. کل مبلغ هزینه شده برای این طرح 14 میلیون تومان بود.

شرح تفصیلی

این بخش باید تکمیل گردد.

ضرورت اجرای طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

نحوه کمک‌رسانی و نظارت

این بخش باید تکمیل گردد.

نکات مهم طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

نوع و میزان کمک

در بروجرد با فروشگاهی قراردادی بسته شد. بخشی از کمکها از طرف همراهان بدون مرز و بخشی از کمکها از طریق خیرین محلی تامین شد. فروشگاه بن خرید کفش به تعداد صادر می کند و در اختیار خانواده‌ها قرار می‌دهد. خانواده‌ها با در دست داشتن بن به فروشگاه مراجعه کرده و کفش مورد نیاز فرزند خود را تهیه می‌کنند.

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای کمپین عیدانه ۹۸ تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

اشتراک‌گذاری این مطلب

پیمایش به بالا