♥ همراه بدون مرز باشیم ♥

طرح تهیه مواد غذایی برای یک وعده غذای شب عید کودکان کم‌برخوردار

اطلاعات طرح در نگاه کلی

آموزش کودکان

حوزه فعالیت

450 هزار تومان

بودجه مصوب

موردی

نوع حمایت

تمام شده

وضعیت فعلی

تهران

استان محل اجرا

انجمن خیریه ایلیا

انجمن خیریه همکار

10 نفر

افراد مورد حمایت

1 ماه

مدت زمان اجرا

اسفند ۱۳۹7

تاریخ شروع

اسفند ۱۳۹7

تاریخ اتمام

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

در این طرح کسری بودجه انجمن خیریه ایلیا برای فراهم کردن یک وعده غذای شب عید برای کودکان معلول ذهنی پرورشگاهی در تهران فراهم شد. مبلغ مورد نیاز این طرح 450هزار تومان بود که برای تهیه مواد غذایی هزینه شد. قسمت آشپزی توسط خیرین داوطلب و بصورت رایگان صورت پذیرفت.

شرح تفصیلی

این بخش باید تکمیل گردد.

ضرورت اجرای طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

نحوه کمک‌رسانی و نظارت

این بخش باید تکمیل گردد.

نکات مهم طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

نوع و میزان کمک

این بخش باید تکمیل گردد.

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای کمپین عیدانه ۹۸ تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

اشتراک‌گذاری این مطلب

پیمایش به بالا