♥ همراه بدون مرز باشیم ♥

.طرح حمایت مالی از خانواده کم‌برخوردار چ.

اطلاعات طرح در نگاه کلی

خانواده نیازمند

حوزه فعالیت

9.6 میلیون تومان

بودجه مصوب

منظم ماهیانه

نوع حمایت

تمام شده

وضعیت فعلی

خوزستان

استان محل اجرا

ندارد

انجمن خیریه همکار

۱ نفر

افراد مورد حمایت

۱2 ماه

مدت زمان اجرا

اردیبهشت 1398

تاریخ شروع

فروردین ۱۳۹۹

تاریخ اتمام

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

در این طرح هزینه ی درمان یک نفر توسط انجمن همراهان بدون مرز تامین شد. 

شرح تفصیلی

فرد مورد حمایت در این طرح قبلا سرطان سینه داشتند که خوشبختانه تحت درمان خوب شدند. اما متاسفانه بعد از آن کبدش درگیر شد که درمانش تمام شد. بعد از آن 3 تومور در سرش ایجاد شد که دوتای آنها کنار مخچه و سومی جدا از آنها بود. پزشک تشخیص عمل فوری دادند. انجمن همراهان بدون مرز بخشی از هزینه آخرین عمل او را تقبل کرد و همینطور کمک هزینه درمان ایشان. همسرشون برای خرج بالای درمان و عمل های متعدد مغازه خود را که منبع درآمدشان بود را فروختند ولی به علت طول درمان و هزینه زیاد برای درمانهای قبل، برای ادامه درمان نیاز به کمک دارند. 

ضرورت اجرای طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

نحوه کمک‌رسانی و نظارت

این بخش باید تکمیل گردد.

نکات مهم طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

نوع و میزان کمک

هزینه ی ماهانه مورد نیاز برای این طرح 600 هزار تومان برای دارو و 200 هزرا تومان برای انجام آزمایشات مربوطه بوده است.

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

پیمایش به بالا