♥ همراه بدون مرز باشیم ♥

طرح تامین هزینه سرویس مدرسه

اطلاعات طرح در نگاه کلی

زیرساخت آموزشی

حوزه فعالیت

۱.۵ میلیون تومان

بودجه مصوب

منظم ماهیانه

نوع حمایت

در حال اجرا

وضعیت فعلی

تهران

استان محل اجرا

مهرگان

انجمن خیریه همکار

۱ نفر

افراد مورد حمایت

۱۰ ماه

مدت زمان اجرا

شهریور ۱۳۹۹

تاریخ شروع

اسفند ۱۳۹۹

تاریخ اتمام

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

شرح تفصیلی

این بخش باید تکمیل گردد.

ضرورت اجرای طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

نحوه کمک‌رسانی و نظارت

این بخش باید تکمیل گردد.

نکات مهم طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

نوع و میزان کمک

این بخش باید تکمیل گردد.

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

پیمایش به بالا