♥ همراه بدون مرز باشیم ♥

طرح احداث کتابخانه

اطلاعات طرح در نگاه کلی

زیرساخت آموزشی

حوزه فعالیت

70.2 میلیون تومان

بودجه مصوب

موردی

نوع حمایت

تمام شده

وضعیت فعلی

سيستان و بلوچستان

استان محل اجرا

باغچه مهر

انجمن خیریه همکار

20 نفر

افراد مورد حمایت

۱۰ ماه

مدت زمان اجرا

شهریور ۱۳۹۹

تاریخ شروع

اسفند ۱۳۹۹

تاریخ اتمام

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

در این طرح هزینه ی ساخت و تجهیز یک کتابخانه در روستای کوهکن تامین شد.

شرح تفصیلی

در این طرح کتابخانه ای به مساحت 21 مترمربع در زمینی که توسط یکی از اهالی روستا اهدا شد، ساخته شد. 

ضرورت اجرای طرح

با اجرای این طرح اهالی این روستا امکان دسترسی به کتابخانه را پیدا کردند و دانش آموزان نیز می توانند با امکانات بیشتر به تحصیل بپردازند.

نحوه کمک‌رسانی و نظارت

این بخش باید تکمیل گردد.

نکات مهم طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

نوع و میزان کمک

هزینه ی این طرح موردی 70.2 میلیون تومان بوده است.

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

پیمایش به بالا