♥ همراه بدون مرز باشیم ♥

طرح تامین هزینه سرویس مدارس دانش‌آموزان روستایی

اطلاعات طرح در نگاه کلی

آموزش کودکان

حوزه فعالیت

4.95 میلیون تومان

بودجه مصوب

منظم ماهیانه

نوع حمایت

لغو شده

وضعیت فعلی

سيستان و بلوچستان

استان محل اجرا

ندارد

انجمن خیریه همکار

6 نفر

افراد مورد حمایت

9 ماه

مدت زمان اجرا

مهر ۱۳۹۹

تاریخ شروع

خرداد 1400

تاریخ اتمام

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

در این طرح هزینه سرویس رفت و برگشت 6 دانش آموز تامین شد.

شرح تفصیلی

اغلب غریب به اتفاق روستاهای منطقهی نیک شهر در قسمت بلوچستان استان سیستان و بلوچستان تنها در مقطع دبستان
مدرسه دارند. دانش آموزان این روستاها پس از اتمام کلاس ششم در صورتی که قصد ادامه تحصیل داشته باشند، باید در
شهر بنت متوسطه ی اول و دوم را سپری کنند. از آنجا که فاصله ی بین شهر بنت و روستاهای اطراف، فاصله ی زیادی
است و جاده های مناسبی ندارد اغلب خاکی و پر از دست انداز، آموزش و پرورش خوابگاه شبانه روزی را در اختیار دانش
آموزان قرار داده است. دانش آموزان بدلیل تعطیلی خوابگاه در آخر هفته ها  ناگزیر به بازگشت به
روستا در آخر هفته هستند. بسیاری از خانواده ها بدلیل مشکلات مالی در عدم تامین هزینه ی سرویس مدرسه، از ادامه
تحصیل دانش آموزان بخصوص دختر جلوگیری می نمایند.

دهیار و معلم روستای کلوبر آب برای جابجایی دانش آموزان از
روستای کلوبرآب برگشت از شهر بنت با یکی از اهالی روستا مذاکراتی داشته است. ایشان قبول
زحمت و مسیولیت نموده که بعنوان سرویس معتمد آموزش و پرورش، 6 دانش آموز دختر مقطع متوسطه ی اول را با
قیمت نازلی 8 بار در ماه جابجا نمایند.

 

ضرورت اجرای طرح

با تامین کمک هزینه ی سرویس رفت و آمد 6 دانش آموز دختر روستای کلوبرآب از ترک تحصیل این دانش آموزان بدلیل
مشکالت مالی جلوگیری می شود.

نحوه کمک‌رسانی و نظارت

این بخش باید تکمیل گردد.

نکات مهم طرح

فاصله ی بین روستای کلوبرآب تا شهر بنت 60 کیلومتر است.
جاده های خاکی و پر از دست انداز بین شهر بنت و روستای کلوبرآب دسترسی محلی را برای ساکنان روستا مشکل
ساخته است.
دانش آموزان دختر بدلیل بافت فرهنگی و مذهبی خانواده ها در منطقه بسیار مستعد ترک تحصیل هستند.
در اجرای این طرح آموزش و پرورش شهر بنت، همراهی و همکاری می نماید.

نوع و میزان کمک

در این طرح ماهانه، بودجه ای معادل 4.95 میلیون تومان اختصاص یافته است.

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

پیمایش به بالا