♥ همراه بدون مرز باشیم ♥

طرح تخصیص بورسیه تحصیلی به دانش‌آموزان کم برخوردار

اطلاعات طرح در نگاه کلی

آموزش کودکان

حوزه فعالیت

82.6 میلیون تومان

بودجه مصوب

منظم ماهیانه

نوع حمایت

تمام شده

وضعیت فعلی

کردستان

استان محل اجرا

انجمن همین لاوان سوران

انجمن خیریه همکار

16 نفر

افراد مورد حمایت

8 ماه

مدت زمان اجرا

آذر ۱۳۹۹

تاریخ شروع

تیر 1400

تاریخ اتمام

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

هدف از این طرح تخصیص بورسیه ی تحصیلی به کودکان کم برخورداری می باشد که می توان با حمایت مناسب
و دقیق از این عزیزان آنها را در راه پذیرش به دانشگاه یاری نمود. در این طرح 16 کودک تحت حمایت بورسیه ی
تحصیلی قرار می گیرند.

شرح تفصیلی

این بخش باید تکمیل گردد.

ضرورت اجرای طرح

این کودکان به علت فقر خانوادگی در صورت عدم حمایت مجبور می باشند که به کارگری، قالیبافی، بنایی و … بپردازند که در این صورت نمی توانند ادامه تحصیل بدهند. کمک هزینه ی معیشتی برای این کودکان مستقیما به
کارت کودک واریز می شود و تحت نظارت مستقیم مجری طرح می باشند. مجری طرح کمک هزینه را تنها به این
شرط پرداخت خواهد کرد که کودکان فقط بر روی درس خواندن تمرکز کنند.

نحوه کمک‌رسانی و نظارت

مجری طرح که از معتمدین انجمن همراهان بدون مرز می باشد، ناظر و مجری این بورسیه ی تحصیلی می باشد.
شایان ذکر است که مجری طرح، معلم رسمی آموزش و پرورش در منطقه می باشد. نحوه ی نظارت:

  • دانش آموزان هر شب موظفند طی تماس تلفنی 10 دقیقه ای به مجری طرح گزارش بدهند.
  • مجری طرح هر هفته یک بار با دانش آموزان ملاقات حضوری دارد.
  • آموزان هر هفته برنامه ی هفتگی دریافت می کنند.
نکات مهم طرح

با توجه به بیماری خاص دو نفر از این دانش آموزان، کمک هزینه ی درمانی برای این طرح به صورت ماهیانه برای
تمامی دانش آموزان تعریف شده است. مجری طرح بر مبنای نیاز ماهیانه دانش آموزان، حق برداشت از این کمک
هزینه ی ماهیانه را دارد.

نوع و میزان کمک

بودجه ی این طرح ماهانه 82.6 میلیون تومان بوده است.

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

پیمایش به بالا