♥ همراه بدون مرز باشیم ♥

طرح اعطای بورسیه تحصیلی در قالب تهیه نیازهای اولیه و امکانات رشد کودکان

اطلاعات طرح در نگاه کلی

آموزش کودکان

حوزه فعالیت

24 میلیون تومان

بودجه مصوب

منظم ماهیانه

نوع حمایت

در حال اجرا

وضعیت فعلی

كرمانشاه

استان محل اجرا

مهرگان

انجمن خیریه همکار

5 نفر

افراد مورد حمایت

12 ماه

مدت زمان اجرا

دی ۱۳۹۹

تاریخ شروع

آذر ۱۳۹۹

تاریخ اتمام

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

در این طرح کمک هزینه ی معیشتی، تحصیلی و پزشکی 5 کودک به  مدت یک سال تامین می شود.

شرح تفصیلی

موسسه مهرگان تلاش می کند تا از بین کودکان تحت پوشش خود افرادی که دارای اشتیاق و پتانسیل بیشتری برای رشد و پیشرفت هستند و در خانواده های مناسبی (خانواده ای که با وجود امکانات و محدودیت های معیشتی به تحصیل و پیشرفت کودکان خود اهمیت قائل است) زندگی می کنند را در قالب طرح بورسیه و آلبوم کودکان با حفظ حریم شخصی شان معرفی نماید و پس از انتخاب کفیل و تامین منابع مالی اقدام به پشتیبانی و تامین نیازهای کودک و خانواده بر اساس اولویت نماید. 

  • در این طرح موسسه مهرگان نماینده انجمن همراهان بدون مرز در کرمانشاه می باشد و گزارش حمایت و پیشرفت کودکان تحت پوشش را به همراهان ارائه خواهد نمود.
  • این طرح در صورت توافق طرفین پس از اجرای سال اول قابلیت تمدید به سالهای دیگر را دارد.
ضرورت اجرای طرح

این کودکان در صورت حمایت و پشتیبانی می توانند به آرزوهایشان دست یافته و با توانمند شدن به حق و حقوقشان برسند، اکثر آنها استعداد و پتانسیل خوبی برای رشد و پیشرفت دارند که با داشتن حامی می توانند مشکلات را پشت سر گذاشته و با خیال راحت به تحصیل پرداخته و  در آینده موفق شوند.

نحوه کمک‌رسانی و نظارت

این کودکان در صورت حمایت و پشتیبانی می توانند به آرزوهایشان دست یافته و با توانمند شدن به حق و حقوقشان برسند، اکثر آنها استعداد و پتانسیل خوبی برای رشد و پیشرفت دارند که با داشتن حامی می توانند مشکلات را پشت سر گذاشته و با خیال راحت به تحصیل پرداخته و  در آینده موفق شوند.

نکات مهم طرح

این کودکان در صورت حمایت و پشتیبانی می توانند به آرزوهایشان دست یافته و با توانمند شدن به حق و حقوقشان برسند، اکثر آنها استعداد و پتانسیل خوبی برای رشد و پیشرفت دارند که با داشتن حامی می توانند مشکلات را پشت سر گذاشته و با خیال راحت به تحصیل پرداخته و  در آینده موفق شوند.

نوع و میزان کمک

هزینه ی این طرح ماهانه برای مدت یک سال 24 میلیون تومان می باشد.

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

پیمایش به بالا