♥ همراه بدون مرز باشیم ♥

طرح خرید یخچال برای کودکان بدسرپرست

اطلاعات طرح در نگاه کلی

خانواده نیازمند

حوزه فعالیت

14 میلیون تومان

بودجه مصوب

موردی

نوع حمایت

تمام شده

وضعیت فعلی

لرستان

استان محل اجرا

مهر غریب

انجمن خیریه همکار

۱ نفر

افراد مورد حمایت

1 ماه

مدت زمان اجرا

اردیبهشت 1400

تاریخ شروع

اردیبهشت 1400

تاریخ اتمام

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

شرح تفصیلی

این بخش باید تکمیل گردد.

ضرورت اجرای طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

نحوه کمک‌رسانی و نظارت

این بخش باید تکمیل گردد.

نکات مهم طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

نوع و میزان کمک

این بخش باید تکمیل گردد.

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمد کمپین مهرانه 1399 تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

پیمایش به بالا