♥ همراه بدون مرز باشیم ♥

طرح خرید گوشی موبایل برای دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی

اطلاعات طرح در نگاه کلی

خانواده نیازمند

حوزه فعالیت

3.06 میلیون تومان

بودجه مصوب

موردی

نوع حمایت

تمام شده

وضعیت فعلی

زنجان

استان محل اجرا

مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی

انجمن خیریه همکار

۱ نفر

افراد مورد حمایت

1 ماه

مدت زمان اجرا

خرداد 1400

تاریخ شروع

خرداد 1400

تاریخ اتمام

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

در این طرح برای دانشجوي خانم مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي یک تلفن همراه تهیه شد.

شرح تفصیلی

مددجوي جامعه هدف طرح، دانشجوي خانم مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي هستند كه از
مددجويان سازمان بهزيستي بوده و به دليل نداشتن شغل و منبع درآمد خود و سرپرست خانواده در تامين
هزينه هاي معاش زندگي با مشكل مواجه مي باشند و توانايي مالي خريد گوشي موبايل جهت انجام امور
مربوط به تحصيلات دانشگاهي را ندارند. با توجه به برگزاري كلاس هاي دانشگاهي به صورت آنلاين، ايشان
در سال تحصيلي جاري، موفق موفق به حضور و شركت در فعاليت هاي کلاسی خود نشده اند.

ضرورت اجرای طرح

طي اقدامات صورت گرفته توسط مجري طرح مبني بر اطلاع رساني شرايط موجود به
اساتيد دانشگاه، موافقت شده است در صورت شركت ايشان در امتحانات پايان ترم، اقدامات لازم جهت
جلوگيري از حذف ترم و دروس اخذ شده دانشجوي نامبرده صورت گيرد. لذا اين همراهي كمك بسيار بزرگي را در راستاي ادامه تحصيل اين مددجو می باشد تا بتوانند با دغدغه كمتري ادامه راه را
طي نمايند.

نحوه کمک‌رسانی و نظارت

این بخش باید تکمیل گردد.

نکات مهم طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

نوع و میزان کمک

بودجه ی این طرح موردی باری خرید یک تلفن همراه 3.06 میلیون تومان بوده است.

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

مطالعه گزارش نهایی

پیمایش به بالا