♥ همراه بدون مرز باشیم ♥

طرح تامین هزینه بن خرید کتب درسی برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار

اطلاعات طرح در نگاه کلی

آموزش کودکان

حوزه فعالیت

18.8 میلیون تومان

بودجه مصوب

موردی

نوع حمایت

در حال اجرا

وضعیت فعلی

خراسان جنوبی

استان محل اجرا

آموزش و پرورش خوسف

انجمن خیریه همکار

400 نفر

افراد مورد حمایت

۱ ماه

مدت زمان اجرا

شهریور 1400

تاریخ شروع

مهر 1400

تاریخ اتمام

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
شرح تفصیلی
بخشی از طرح اصلی مهرانه 1400 خراسان که نیاز بود هزینه کتاب ها زودتر پرداخت شود تا ثبت نام برای بچه ها انجام گیرد.
استان خراسان جنوبی / خوسف
دوره اول دبستان75 دختردوره دوم دبستان75 دختردوره اول متوسطه 50 دختردوره دوم متوسطه
75 پسر75 پسر50 پسر
مجموع استان خراسان جنوبی: 400 دانش آموز دختر و پسر
میزان کمک هزینه تهیه کتب درسی استان خراسان جنوبی / خوسف
مقطع تحصیلیتعدادقیمت هر سریجمع کل هزینه
دوره اول دبستان150 سری37.000 تومان5.550.000
دوره دوم دبستان150 سری45.000 تومان6.750.000
دوره اول متوسطه100 سری65.000 تومان6.500.000
جمع کل تمام مقاطع18.800.000
نوع و میزان کمک

شرح هزینه ها مطابق با جدول زیر است.

ردیفشرحتعدادقیمت کل (تومان)
1بن خرید کتاب تحصیلی40018.800.000
جمع کل18.800.000

گالری عکس/ویدئو طرح

ندارد.

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

اشتراک‌گذاری این مطلب

پیمایش به بالا