♥ همراه بدون مرز باشیم ♥

طرح خرید کفش و بالاپوش دانش آموزان کم برخوردار

اطلاعات طرح در نگاه کلی

آموزش کودکان

حوزه فعالیت

۱۶۰ میلیون تومان

بودجه مورد نیاز

موردی

نوع حمایت

در حال انجام

وضعیت فعلی

خراسان جنوبي

استان‌های محل اجرا

اداره آموزش و پرورش خراسان جنوبی

انجمن خیریه همکار

۴۰۰ نفر

تعداد افراد مورد حمایت

۱ ماه

مدت زمان اجرا

شهریور ۱۴۰۰

تاریخ شروع

مهر ۱۴۰۰

تاریخ اتمام

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

در برخی مناطق ایران، بدلیل شرایط متغیر جوی، در فصل پاییز و زمستان و گاه در اوایل فصل بهار، با آب و هوایی سرد مواجه هستیم. این شرایط جوی در مناطق محروم که کودکان و دانش آموزان کم برخوردار، هزینه تامین پوشاک مناسب را ندارند، مشکلات بسیاری را بوجود می آورد و گاه تا مدتها گریبانگیر انواع بیماری ها هستند. 

شرح تفصیلی
ضرورت اجرای طرح

در این طرح که متمم طرح حمایت ماهیانه تحصیلی کودکان خراسان جنوبی، بخش خوسف است قصد داریم تا با تهیه پوشاک مناسب و با کیفیت که بتوان از آن به مدت طولانی تری استفاده کرد، مقداری از رنج و سختی ای که کودکان در سرمای گاه استخوان سوز این مناطق تحمل می کنند، بکاهیم و گرمای امید به زندگی آنها ببخشیم.

بر اساس نیازسنجی انجام شده، قصد داریم تا هزینه کفش و بالاپوش گرم برای ۴۰۰ دانش آموز دختر و پسر خراسان جنوبی بخش خوسف را تامین نماییم.

نحوه کمک‌رسانی و نظارت

طبق هماهنگی بعمل آمده با رابطین طرح در منطقه مقرر شده است با یک فروشگاه تامین کننده پوشاک مذاکره کرده، بر سر قیمت توافق انجام شود و پس از آن بن های خرید تهیه شده و برای هر دانش آموز تخصیص یابد، هزینه خرید ها مستقیما پس از صدور فاکتور توسط فروشگاه و نامه تایید آموزش و پرورش توسط انجمن همراهان به حساب فروشگاه واریز خواهد شد.

نکات مهم طرح
نوع و میزان کمک

طبق برآورد انجام شده جهت تامین و خرید کفش و بالاپوش گرم از منطقه، با توجه به افزایش قیمت ها، جهت تامین کفش و کاپشن با کیفیت و گرم برای هر دانش آموز مبلغ ۴۰۰ هزار تومان نیاز است.

ردیفشرحتعدادقیمت واحدقیمت کل (تومان)
1خرید کفش و کاپشن۴۰۰۴۰۰۰۰۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰
جمع کل۱۶۰۰۰۰۰۰۰

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

اشتراک‌گذاری این مطلب

پیمایش به بالا