♥ همراه بدون مرز باشیم ♥

طرح یاری درمان و کمک هزینه تحصیلی فرزندان خانواده ۵ نفره

اطلاعات طرح در نگاه کلی

آموزش کودکان

حوزه فعالیت

21 میلیون و ششصد هزار تومان

بودجه مورد نیاز

موردی

نوع حمایت

منتظر گزارش

وضعیت فعلی

زنجان

استان‌های محل اجرا

مركز بهزيستي مثبت سبز زنجان

انجمن خیریه همکار

5 نفر

تعداد افراد مورد حمایت

1 ماه

مدت زمان اجرا

مهر ۱۴۰۰

تاریخ شروع

مهر ۱۴۰۰

تاریخ اتمام

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

خانواده مددجوي جامعه هدف طرح، خانوداده پنج نفره كم برخوردار ساكن در يكي از مناطق محروم حاشيه شهر زنجان است كه در حال حاضر با مشكلات متعدد مواجه است. اين خانواده سه فرزند دارد؛  كه در حال حاضر هر سه در حال تحصيل هستند. منزل اين خانواده در سال ١٣٩٢ به دليل نشت گاز دچار آتش سوزي شده است. در اين حادثه، دختر و مادر خانواده دچار سوختگي ميشوند.از همان موقع تحت درمان قرار ميگيرد و تا سال ٩٥ ادامه مييابد اما پس از آن به دليل هزينه هاي بالا، درمان متوقف ميشود. پدر خانواده كه مبتلا به بيماري بهجت است كه بينايي چشمانش درگير شده است. ايشان پيش از اين حادثه تحت درمان بوده اما پس از آن خانواده درگير معالجه دختر ميشوند و پدر ديگر به درمان خود ادامه نميدهد و بيماري پيشرفت كرده بطوريكه ايشان در حال حاضر كاملا نابينا شده است و معاش خانواده با حقوق از كار افتادگي تامين اجتماعي ايشان تامين ميشود. از سال گذشته به كمك خيرين درمان پدر و دختر دوباره آغاز شده است. در مورد پدر، متاسفانه به دليل تاخير در مراجعه براي درمان از نظر پزشك احتمال موفقيت در درمان بسيار كم است و عمل ايشان به پس از مصرف داروهايي براي تقويت شبكيه ايشان كه خارجي و كمياب و گران هست موكول شده است. دختر خانواده هم با كمكهايي كه از طرف خيرين شده است از سال گذشته تحت عمل هاي مختلف از قبيل پيوند پوست و برداشتن گره هاي ايجاد شده در زنجان و تهران بوده است و از نظر پزشك با ادامه درمان آثار سوختگي در ناحيه صورت تا حد بسيار خوبي از بين خواهد رفت و در نواحي دست و پا تا حد زيادي بهبود خواهد يافت. طي برآورد اوليه در حدود ٢٠ مليون براي ادامه درمان مورد نياز است. فرزندان خانواده عليرغم علاقه زياد به تحصيل به دليل نداشتن گوشي هوشمند تنها از آموزش هاي تلويزيون استفاده كرده اند. لذا با توجه به اين كه در سال تحصيلي پيش رو نيز در تاكنون امكان حضور دانش آموزان در مدارس وجود ندارد در صورت تهيه يك گوشي هوشمند براي اين خانواده هر سه فرزند به طور مناسب تري ادامه تحصيل خواهند داد.

شرح تفصیلی

خانواده مددجوي جامعه هدف طرح، خانوداده پنج نفره كم برخوردار ساكن در يكي از مناطق محروم حاشيه شهر زنجان است كه در حال حاضر با مشكلات متعدد مواجه است. اين خانواده سه فرزند دارد؛  كه در حال حاضر هر سه در حال تحصيل هستند. منزل اين خانواده در سال ١٣٩٢ به دليل نشت گاز دچار آتش سوزي شده است. در اين حادثه، دختر و مادر خانواده دچار سوختگي ميشوند.از همان موقع تحت درمان قرار ميگيرد و تا سال ٩٥ ادامه مييابد اما پس از آن به دليل هزينه هاي بالا، درمان متوقف ميشود. پدر خانواده كه مبتلا به بيماري بهجت است كه بينايي چشمانش درگير شده است. ايشان پيش از اين حادثه تحت درمان بوده اما پس از آن خانواده درگير معالجه دختر ميشوند و پدر ديگر به درمان خود ادامه نميدهد و بيماري پيشرفت كرده بطوريكه ايشان در حال حاضر كاملا نابينا شده است و معاش خانواده با حقوق از كار افتادگي تامين اجتماعي ايشان تامين ميشود. از سال گذشته به كمك خيرين درمان پدر و دختر دوباره آغاز شده است. در مورد پدر، متاسفانه به دليل تاخير در مراجعه براي درمان از نظر پزشك احتمال موفقيت در درمان بسيار كم است و عمل ايشان به پس از مصرف داروهايي براي تقويت شبكيه ايشان كه خارجي و كمياب و گران هست موكول شده است. دختر خانواده هم با كمكهايي كه از طرف خيرين شده است از سال گذشته تحت عمل هاي مختلف از قبيل پيوند پوست و برداشتن گره هاي ايجاد شده در زنجان و تهران بوده است و از نظر پزشك با ادامه درمان آثار سوختگي در ناحيه صورت تا حد بسيار خوبي از بين خواهد رفت و در نواحي دست و پا تا حد زيادي بهبود خواهد يافت. طي برآورد اوليه در حدود ٢٠ مليون براي ادامه درمان مورد نياز است. فرزندان خانواده عليرغم علاقه زياد به تحصيل به دليل نداشتن گوشي هوشمند تنها از آموزش هاي تلويزيون استفاده كرده اند. لذا با توجه به اين كه در سال تحصيلي پيش رو نيز در تاكنون امكان حضور دانش آموزان در مدارس وجود ندارد در صورت تهيه يك گوشي هوشمند براي اين خانواده هر سه فرزند به طور مناسب تري ادامه تحصيل خواهند داد.

ضرورت اجرای طرح

با توجه به شرايط خانواده مذكور، هزينه هاي بالاي درمان شامل رفت آمد ها، جراحي ها، جلسات ليزر،كاردرماني و ضرورت تغذيه مناسب دختر خانواده براي پاسخگويي بهتر درمان و همينطور وجود سه محصل در اين خانواده بدون امكانات ضروري تحصيل در شرايط كرونا، اميد است با حمايت انجمن از اين خانواده جهت ادامه درمان و كمك هزينه هاي تحصيلي براي تهيه گوشي هوشمند باري از دوش اين خانواده برداشته و مسير بهتري پيش روي فرزندان اين خانواده قرار گيرد.

نحوه کمک‌رسانی و نظارت

این بخش باید تکمیل گردد.

نکات مهم طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

نوع و میزان کمک

شرح هزینه مورد نیاز برای درمان در جدول زیر ذکر شده است. هزينه لازم براي تهيه تبلت يا گوشي هوشمند با امكانات قابل قبول براي سه فرزند خانواده در حدود حداكثر سه ميليون برآورد شده است.

رديف شرح تعداد قيمت واحد (تومان)قيمت كل (تومان)
1 جلسات لیزر درمانی ناحیه ران ها8140000011200000
2جلسات لیزردرمانی ناحیه
بازوها و صورت
712000008400000
3جلسات کاردرمانی دستها و پاها20000002000000
جمع کل21600000

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

اشتراک‌گذاری این مطلب

پیمایش به بالا