♥ همراه بدون مرز باشیم ♥

طرح یاری خرید لوازم التحریر و کتب درسی‌ برای دانش آموزان کم برخوردار

اطلاعات طرح در نگاه کلی

آموزش کودکان

حوزه فعالیت

12 میلیون تومان

بودجه مورد نیاز

موردی

نوع حمایت

منتظر گزارش

وضعیت فعلی

آذربايجان غربي

استان‌های محل اجرا

آموزش و پرورش روستايي

انجمن خیریه همکار

14 نفر

تعداد افراد مورد حمایت

1 ماه

مدت زمان اجرا

مهر ۱۴۰۰

تاریخ شروع

مهر ۱۴۰۰

تاریخ اتمام

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

با توجه به دوران شيوع كرونا و از بين رفتن بسياري از كسب و كارها و از بين رفتن منبع درآمد بسياري از اقشار و فقيرتر شدن خانواده هاي كم بضاعت و آسيب پذير، همچنين عدم توانايي تهيه لوازم تحصيل براي كودكان، متاسفانه بار ديگر عده بسياري از دانش آموزان در آغاز سال تحصيلي بدليل فقر، امكان حضور در كلاس هاي درس را از دست خواهند داد. در اين طرح بر اساس نيازسنجي از روستاي كوزه رش شهر سلماس استان آذربايجان غربي كمك هزينه خريد لوازم التحرير و در برخي مناطق كتب درسي مورد نياز برای۱۴ دانش آموز دختر و پسر تامين شد.

شرح تفصیلی

از آنجايي كه رويكرد انجمن همراهان بدون مرز در حوزه آموزش كودكان است و نيز بر اين باور است كه تحصيل حق طبيعي همه كودكان است، بعنوان طرح مهرانه ١٤٠٠ تلاش مي كند با همراهي خیرین خود در سراسر جهان كمك هزينه خريد لوازم التحرير كودكان در مناطق نيازمند حمايت را تامین نمايد. در اين طرح بر اساس نيازسنجي از روستاي كوزه رش شهر سلماس استان آذربايجان غربي كمك هزينه خريد لوازم التحرير و در برخي مناطق كتب درسي مورد نياز  برای ۱۴ دانش آموز دختر و پسر تامين شد.

ضرورت اجرای طرح

با توجه به دوران شيوع كرونا و از بين رفتن بسياري از كسب و كارها و از بين رفتن منبع درآمد بسياري از اقشار و فقيرتر شدن خانواده هاي كم بضاعت و آسيب پذير، همچنين عدم توانايي تهيه لوازم تحصيل براي كودكان، متاسفانه بار ديگر عده بسياري از دانش آموزان در آغاز سال تحصيلي بدليل فقر، امكان حضور در كلاس هاي درس را از دست خواهند داد. در اين طرح بر اساس نيازسنجي از مناطق نيازمند حمايت سعي داريم كمك هزينه خريد لوازم التحرير و در برخي مناطق كتب درسي مورد نياز به تفكيك مقاطع تحصيلي مختلف را تامين و پس از تهيه اقلام و پيش از آغاز سال تحصيلي در اختيار دانش آموزان قرار دهيم.

نحوه کمک‌رسانی و نظارت
نکات مهم طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

نوع و میزان کمک

با توجه به اينكه نيازهاي هر دانش آموز در طرح با ديگر دانش آموزان متفاوت است، با صلاحديد و بر اساس نيازمندي براي هر دانش آموز در زمينه تامين لوازم التحرير و كتب، بخشي از هزينه ثبت نام يا تهيه پوشاك هزينه خواهد شد.

رديفشرحتعدادقيمت واحد (تومان)قيمت كل (تومان)
۱خريد لوازم التحرير، پوشاك،
هزينه ثبت نام مدرسه
١٤٨٦٠٠٠٠١٢٠٠٠٠٠٠
جمع کل١٢٠٠٠٠٠٠

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

اشتراک‌گذاری این مطلب

پیمایش به بالا