♥ همراه بدون مرز باشیم ♥

طرح یاری تامین سرپناه برای خانواده ۴ نفری

اطلاعات طرح در نگاه کلی

خانواده نیازمند

حوزه فعالیت

12 میلیون تومان

بودجه مورد نیاز

موردی

نوع حمایت

انجام شده

وضعیت فعلی

تهران

استان‌های محل اجرا

ندارد

انجمن خیریه همکار

4 نفر

تعداد افراد مورد حمایت

1 ماه

مدت زمان اجرا

آبان ۱۴۰۰

تاریخ شروع

آذر ۱۴۰۱

تاریخ اتمام

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

هدف این طرح تامین هزینه سرپناه برای یک خانواده ۴ نفری است. پدر این خانواده در یک شرکت بعنوان نیروی خدماتی مشغول به کار بوده که با توجه به شرایط کرونا  دورکار شدن کسب و کار مربوطه و تعدیل نیروها، شغل خود را از دست داده است. ایشان بصورت پاره وقت در پروژه های خدماتی مشغول بکار شده است و قول همکاری تمام وقت نیز به ایشان داده اند. مادرخانواده، خانه دار بوده و دو فرزند پسر محصل و مستعد در مقاطع راهنمایی و دبیرستان دارند در حال حاضر موعد اجاره خانه ای که در آن سکونت دارند به پایان رسیده است و قصد دارند جهت اینکه بتوانند هزینه های زندگی را تامین کنند، یک محل جدید را رهن کامل کرده تا هزینه اجاره ماهیانه نداشته باشند و آن را صرف هزینه های تحصیل و جاری زندگی کنند.
بخش بسیاری از پول رهن توسط خود خانواده تامین شده است و مبلغ 12 میلیون تومان کسر دارند که بتوانند قرارداد را نهایی کنند. هدف این طرح واگذاری یک وام بدون بهره به این خانواده است. با توجه به این که قرار است وضعیت شغلی‌ پدر خانواده به کار دائم تبدیل شود، یک تنفس 4 ماهه جهت بازپرداخت اقساط آن به ایشان داده خواهد شد و از فروردین ماه متعهد می شوند که ماهیانه 500 هزارتومان به حساب انجمن واریز نمایند.

شرح تفصیلی

پدر یک خانواده 4 نفره که در محدوده سنی 50 سال قراردارد، در یک شرکت بعنوان نیروی خدماتی مشغول به کار بوده که با توجه به شرایط کرونا و دورکار شدن کسب و کار مربوطه و تعدیل نیروها، شغل خود را از دست داده است. مادرخانواده، خانه دار بوده و دو فرزند پسر محصل و مستعد در مقاطع راهنمایی و دبیرستان دارند. پدر خانواده اکنون بصورت پاره وقت در پروژه های خدماتی مشغول بکار شده است و قول همکاری تمام وقت نیز به ایشان داده اند. در حال حاضر موعد اجاره خانه ای که در آن سکونت دارند به پایان رسیده است و قصد دارند جهت اینکه بتوانند هزینه های زندگی را تامین کنند، یک محل جدید را رهن کامل کرده تا هزینه اجاره ماهیانه نداشته باشند و آن را صرف هزینه های تحصیل و جاری زندگی کنند. بخش بسیاری از پول رهن توسط خود خانواده تامین شده است و مبلغ 12 میلیون تومان کسر دارند که بتوانند قرارداد را نهایی کنند. در صورت تصویب طرح این مبلغ طبق صحبت با پدر خانواده بصورت یک وام بدون بهره از صندوق انجمن به ایشان پرداخت خواهد شد و با توجه به اینکه قرار است وضعیت شغلی ایشان به کار دائم تبدیل شود یک تنفس 4 ماهه جهت بازپرداخت اقساط آن به ایشان داده خواهد شد و از فروردین ماه متعهد می شوند که ماهیانه 500 هزارتومان به حساب انجمن واریز نمایند.

ضرورت اجرای طرح

با توجه به اینکه این خانواده دو فرزند پسر محصل دارد و مدارس در آستانه بازگشایی حضوری هستند، دغدغه سرپناه برای خانواده و کودکان میتواند بر وضعیت و روند تحصیلی آنان اثر بگذارد و همچنین عدم توانایی تامین هزینه ها ممکن است باعث شود از میزان کیفیت آموزشی کاسته شود. با تامین این مبلغ مشکل سرپناه یک خانواده حل خواهد شد و مشکلی در تامین هزینه های تحصیلی وجود نخواهد داشت.

نحوه کمک‌رسانی و نظارت

این بخش باید تکمیل گردد.

نکات مهم طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

نوع و میزان کمک

مبلغ 12 میلیون تومان به عنوان وام بدون بهره که از طریق دبیر کارگروه ایران انجمن به این فرد پرداخت و رسید تحویل گرفته خواهد شد و از فروردین 1401 ماهیانه 500 هزار تومان به حساب انجمن بازپرداخت خواهند نمود.

ردیف
شرحتعدادقیمت واحد (تومان)قیمت کل (تومان)
1تامین هزینه پول رهن خانه1۱۲۰۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰۰

جمع کل۱۲۰۰۰۰۰۰

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

اشتراک‌گذاری این مطلب

پیمایش به بالا