♥ همراه بدون مرز باشیم ♥

طرح حمایت از انجمن کیانا

اطلاعات طرح در نگاه کلی

ساخت و بهسازی و تجهیز زیرساخت‏های آموزشی

حوزه فعالیت

50 میلیون تومان

بودجه مورد نیاز

موردی

نوع حمایت

منتظر گزارش

وضعیت فعلی

البرز

استان‌های محل اجرا

کیانا

انجمن خیریه همکار

200 نفر

تعداد افراد مورد حمایت

3 ماه

مدت زمان اجرا

آذر ۱۴۰۰

تاریخ شروع

بهمن 1400

تاریخ اتمام

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

شرح تفصیلی

گروه فرهنگي اجتماعي كيانا ١٨ از سال ٨٢ كه در حوزه آموزش كودكان كار در محدوده كرج فعال مي باشد. اين انجمن در دوره هاي مختلف، ٢٠ پروژه با سازمان ملل داشته و پروژه هاي موفقي  به انجام رسانیده است. اين گروه فرهنگي در قالب كلاسهاي متمركز و سيار به آموزش كودكان كار و خيابان مشغول است و همچنين از طريق راه اندازي كارگاههاي خياطي براي زنان سرپرست خانوار سعي درحذف زمينه هاي اقتصادي كار كودكان دارد. ذي نفعان كيانا مليتهاي مختلف دارند. علاوه بر كودكان بازمانده از تحصيل ايراني، كودكان پاكستاني، افغانستاني و اتباع بدون برگه هويتي نيز در ميان اين افراد هستند.
مجموعه كيانا در حال حاضر سه مدرسه سيار مستقل (سه دستگاه ميني بوس) دارد كه در يك شيفت فعاليت مي كند. مدرسه سيار ١٩ ايستگاه دارد و در طول هفته در محل كار كودكان كار حاضر مي شود تا كودكان در ساعات فراغت بتوانند در كلاس هاي درس حاضر. شوند. كودكاني كه در مجموعه كيانا آموزش مي بينند مي توانند با شركت در آزمون جامع آموزش پرورش مدرك رسمي آموزشي دريافت دارند.

در گذشته كلاسهاي متمركز اين مجموعه در دو محدوده گلشهر و علي آباد برگزار مي شد اما به دليل كمبود امكانات و بودجه، دفتر گلشهر كه در اجاره بوده تخليه شده و در حال حاضر كلاسهاي متمركز درسي در محل ساختمان مركزي كيانا واقع در روستاي علي آباد كرج برگزار مي شود. راه اندازي مركز ديگري براي برگزاري كلاسهاي متمركز در مركز شهر كرج ضروري است.

 

ضرورت اجرای طرح

با توجه به ظرفيت محدود مدرسه هاي سيار و سخت بودن دسترسي به مركز علي آباد (كه در حال حاضر تنها محل برگزاري كلاسهاي آموزشي متمركز است)، بسياري از كودكاني كه در مركز شهر كرج كار مي كنند (اكثرا كودكان دست فروش) از تحصيل باز مي مانند. از اين رو راه اندازي مركزي ديگر براي آموزش متمركز ضروري است. يكي از داوطلبان قديمي كيانا حاضر شده ملك خانوادگي خود در محدوده هفت تير (مركز شهر) كه حدود ٢٠٠ متر زيربنا دارد در اختيار كيانا قرار دهد. اين ملك يك ساختمان قديمي مسكوني است كه نيازمند بازسازي است. مجموعه كيانا در ازاي بازسازي اين محل به منظور استفاده
آموزشي، قراردادي به مدت دو سال با مالك امضا خواهد كرد كه در قبال آن هزينه اي پرداخت نمي كند. در واقع اجاره بهاي ٢٤ ماه با هزينه بازسازي تهاتر مي شود. علاوه بر اين در صورت تمديد قراداد اجاره بعد از دو سال نيز، مالك مبلغ اضافه اي دريافت نخواهد كرد و ملك را رايگان در اختيار مجموعه كيانا قرار خواهد داد. با توجه به موقعيت مكاني اين ملك، در صورت راه اندازي مركز جديد، حدود ١٠٠ كودك مي توانند از امكانات آموزشي متمركز در اين مركز بهره مند شوند. علاوه بر اين، چند تن از نيروهاي وظيفه مي توانند در مركز جديد مستقر شوند و اين به انجام امور لجيستيكي مدرسه هاي سيار كمك خواهد كرد و شيفت دوم مدرسه هاي سيار نيز مي تواند راه اندازي شود. در اين صورت نيز ١٠٠ كودك ديگر منتفع مي شوند
و تعداد كودكان منتفع به ٢٠٠ نفر مي رسد.

نحوه کمک‌رسانی و نظارت

این بخش باید تکمیل گردد.

نکات مهم طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

نوع و میزان کمک
٥٠ ميليون تومان جهت بازسازي يك ساختمان قديمي در ازاي اجاره به مدت ٢ سال
ردیفشرحتعدادقیمت واحد (تومان)قیمت کل (تومان)
1هزینه های بازسازی150.000.00050.000.000
جمع کل50.000.000

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

اشتراک‌گذاری این مطلب

پیمایش به بالا