♥ Together Without Border ♥

طرح حمایت کمک هزینه تحصیل دانش‌آموز ناتوان جسمی

اطلاعات طرح در نگاه کلی

Child education

Activity area

200 هزار تومان

بودجه مصوب

منظم ماهیانه

Type of support

تمام شده

Current status

زنجان

استان محل اجرا

جامعه معلولین استان زنجان و خیریه رضوان

انجمن خیریه همکار

۱ نفر

افراد مورد حمایت

12 Months

Project duration

دی ۱۳۹7

Begin date

آذر ۱۳۹8

Completion Date

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

هدف از این طرح پرداخت کمک هزینه تحصیل کودک زنجانی بود که دارای معلولیت حرکتی است. برای این طرح ماهیانه مبلغ دویست هزار تومان به مدت یکسال در نظر گرفته شده است.

Detailed description

این بخش باید تکمیل گردد.

Necessity

این بخش باید تکمیل گردد.

Approach and monitoring

این بخش باید تکمیل گردد.

Project focus points

این بخش باید تکمیل گردد.

Type and magnitude of aid

این بخش باید تکمیل گردد.

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

اشتراک‌گذاری این مطلب

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

اشتراک خبرنامه​

با اشتراک خبرنامه، از اخبار طرح‌ها و کمپین‌ها، فصلنامه، و گزارشات مالی و سالیانه انجمن با خبر شوید.​​​​

Scroll to Top