♥ Together Without Border ♥

طرح خرید کفش برای کودکان خانواده‌های کم‌برخوردار

Cause information at a glance

Child education

Activity area

14 میلیون تومان

Approved budget

One-time

Type of support

Completed

Current status

Lorestan province

Geographical focus

None

Partner organization

280 people

Supporting

1 month

Project duration

March 2019

Begin date

March 2019

Completion date

Detailed cause information

The information provided below is only an overview of the project. To get the updates on the project process and its details please refer to the final project report.
Cause summary

این طرح در قالب عیدانه 98 و به هدف خرید کفش عید برای 280 کودک از خانواده‌های کم‌برخوردار و بدسرپرست اجرا شد. این خانواده‌ها غالبا روستایی و حاشیه‌نشین شهرستان بروجرد هستند و بنابر تحقیقات انجام شده در برآورده کردن نیازهای اقتصادی اولیه خود ناتوانند. در این طرح بن خرید کفش در اختیار خانواده‌ها قرار گرفت. این بن‌ها از طرف فروشگاهی در بروجرد صادر شد و علاوه بر همراهان بدون مرز، خیرین محلی نیز در تامین آن نقش داشتند.قیمت هر جفت کفش حدود شصت الی هفتاد هزار تومان برآورد شده بود که با کمک یکی از تجار محلی موفق شدیم قیمت را تا پنجاه هزار تومان کاهش دهیم. کل مبلغ هزینه شده برای این طرح 14 میلیون تومان بود.

Detailed description

To be completed.

Necessity

To be completed.

Approach and monitoring

To be completed.

Project focus points

To be completed.

Type and magnitude of aid

در بروجرد با فروشگاهی قراردادی بسته شد. بخشی از کمکها از طرف همراهان بدون مرز و بخشی از کمکها از طریق خیرین محلی تامین شد. فروشگاه بن خرید کفش به تعداد صادر می کند و در اختیار خانواده‌ها قرار می‌دهد. خانواده‌ها با در دست داشتن بن به فروشگاه مراجعه کرده و کفش مورد نیاز فرزند خود را تهیه می‌کنند.

Cause's progress

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای کمپین عیدانه ۹۸ تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

Share this page

Scroll to Top