♥ Together Without Border ♥

طرح حمایت از بازسازی منازل مسکونی سیل‌زدگان

اطلاعات طرح در نگاه کلی

Post Natural Disaster Support

Activity area

25 میلیون تومان

بودجه مصوب

One-Time

Type of support

تمام شده

Current status

گلستان

استان محل اجرا

موسسه خیریه احسان گلستان

انجمن خیریه همکار

5 نفر

افراد مورد حمایت

۱ ماه

Project duration

فروردین ۱۳۹8

Begin date

فروردین ۱۳۹8

Completion Date

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

برای کمک رسانی به هم وطنان سیل‌زده در استان گلستان در سال 98، پس از بررسی‌های انجام شده و هماهنگی با موسسه خیریه احسان گلستان، به این نتیجه رسیدیم که هزينه ساخت یک منزل مسکونی واقع در روستای چین سیبلی منطقه آق قلا با زیربنای 47 مترمربع را تامین کنیم. خانه‌ی مورد اشاره متعلق به فرد نیازمندی است كه خود در کار ساخت خانه مشاركت داشت. 

Detailed description

با وقوع سیل در استان گلستان (از اواخر اسفند ماه سال 97) و آب‌گرفتگی حدود 10 روزه در منطقه ترکمن صحرا، خسارت سنگینی به منازل عزیزان ترکمن وارد شده است. از آنجایی که خانه‌ها در این منطقه عمدتا با پی نیم تا یک متری ساخته می‌شوند با توجه به رطوبت ذاتی منطقه، بعد از چند سال این پی مقاومت چندانی نخواهند داشت. حال با در نظر گرفتن بازه زمانی آبگرفتگی این منازل برای بیشتر از یک هفته، عملا بخش قابل توجهی از آنها در آستانه ریزش و غیرقابل سکونت بوده. از طرف دیگر تعداد زیادی از دامها در سیل تلف شده و زمینهای کشاورزی نیز با توجه به رسوبات آورده سیل حداقل در سال 98 مورد استفاده نخواهند بود. همچنین لوازم زندگی این عزیزان خصوصا لوازم برقی که چندین روز زیر آب قرار داشتند، از بین رفتند.

Necessity

بازسازی منازل مسکونی در مناطق روستایی که از نظر مالی در شرایط بحرانی تری قرار داشتند.

Approach and monitoring

در اجرای این طرح از کمک موسسه خیریه احسان گلستان که سابقه 20 سال فعالیت خیریه در منطقه ترکمن صحرا را دارد استفاده شد.

Project focus points

این بخش باید تکمیل گردد.

Type and magnitude of aid

مبلغ 25 میلیون تومان بابت خرید مصالح جهت بازسازی و مقاوم سازی منزل روستایی

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای کمپین جمع‌آوری پول برای سیل گلستان در سال 98 تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

Scroll to Top