♥ Together Without Border ♥

طرح تامین هزینه سرویس مدرسه

اطلاعات طرح در نگاه کلی

زیرساخت آموزشی

Activity area

۱.۵ میلیون تومان

بودجه مصوب

منظم ماهیانه

Type of support

در حال اجرا

Current status

تهران

استان محل اجرا

مهرگان

انجمن خیریه همکار

۱ نفر

افراد مورد حمایت

۱۰ ماه

Project duration

شهریور ۱۳۹۹

Begin date

اسفند ۱۳۹۹

Completion Date

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

Detailed description

این بخش باید تکمیل گردد.

Necessity

این بخش باید تکمیل گردد.

Approach and monitoring

این بخش باید تکمیل گردد.

Project focus points

این بخش باید تکمیل گردد.

Type and magnitude of aid

این بخش باید تکمیل گردد.

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

Scroll to Top