♥ Together Without Border ♥

طرح تامین هزینه‌های تحصیل کودکان کم‌برخوردار

اطلاعات طرح در نگاه کلی

Child education

Activity area

6.75 میلیون تومان

بودجه مصوب

منظم ماهیانه

Type of support

تمام شده

Current status

زنجان

استان محل اجرا

جامعه معلولین استان زنجان

انجمن خیریه همکار

10 نفر

افراد مورد حمایت

9 Months

Project duration

شهریور 1398

Begin date

اردیبهشت ۱۳۹۹

Completion Date

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

Detailed description

این بخش باید تکمیل گردد.

Necessity

این بخش باید تکمیل گردد.

Approach and monitoring

این بخش باید تکمیل گردد.

Project focus points

این بخش باید تکمیل گردد.

Type and magnitude of aid

این بخش باید تکمیل گردد.

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

اشتراک خبرنامه​

با اشتراک خبرنامه، از اخبار طرح‌ها و کمپین‌ها، فصلنامه، و گزارشات مالی و سالیانه انجمن با خبر شوید.​​​​

Scroll to Top