♥ Together Without Border ♥

Funding the school uniforms for underprivileged students

Cause information at a glance

Child education

Activity area

32.875 میلیون تومان

Approved budget

One-time

Type of support

Completed

Current status

Lorestan province

Geographical focus

None

Partner organization

232 نفر

Supporting

1 month

Project duration

شهریور ۱۳۹8

Begin date

شهریور ۱۳۹8

Completion date

Detailed cause information

The information provided below is only an overview of the project. To get the updates on the project process and its details please refer to the final project report.
Cause summary

در این طرح که در قالب طرح مهرانه 98 اجرا شد، برای فرزندان خانواده‌های بدسرپرست روپوش مدرسه تهیه شد. پدر اغلب این کودکان در زندان هستند. این طرح به کمک خیرین فعال و معتمدین بازار بروجرد و همچنین بخش‌ مددکاری زندان بروجرد انجام شد که به همراهان بدون مرز در کسب اطلاعات دقیق در مورد خانواده‌های کم‌برخوردار و همچنین انجام خرید با کیفیت مناسب یاری رساندند. برای حلوگیری از هرینه‌های اضافی، دوخت روپوش مستقیما به یک تولیدی سفارش داده شد. در این طرح مجموعا ۱۲۰ دانش‌آموز دختر و ۱۱۹ دانش‌آموز پسر در رده سنی ۷ تا ۱۵ سال مورد حمایت قرار گرفتند.با توجه به اینکه این خانواده‌ها در تامین حداقل‌ها با مشکل مواجه هستند، ابن احتمال وجود داشت که در صورت عدم همراهی مجموعه هایی همچون همراهان بدون مرز، این کودکان از تحصیل باز بمانند.کل مبلغ هزینه شده برای این طرح 32 میلیون و 875 هزار تومان بود. 

Detailed description

To be completed.

Necessity

To be completed.

Approach and monitoring

To be completed.

Project focus points

To be completed.

Type and magnitude of aid

To be completed.

Photo/ Video Gallery

Cause's progress

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای کمپین مهرانه ۹۸ تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

Share this page

Scroll to Top