♥ Together Without Border ♥

طرح تامین هزینه تحصیلی دانش آموزان کم‌برخوردار مناطق محروم

اطلاعات طرح در نگاه کلی

Child education

Activity area

9 میلیون تومان

بودجه مصوب

منظم ماهیانه

Type of support

تمام شده

Current status

گلستان

استان محل اجرا

ندارد

انجمن خیریه همکار

20 نفر

افراد مورد حمایت

۱۰ ماه

Project duration

آذر 1398

Begin date

مرداد 1399

Completion Date

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

Detailed description

این بخش باید تکمیل گردد.

Necessity

این بخش باید تکمیل گردد.

Approach and monitoring

این بخش باید تکمیل گردد.

Project focus points

این بخش باید تکمیل گردد.

Type and magnitude of aid

این بخش باید تکمیل گردد.

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

Scroll to Top