♥ Together Without Border ♥

طرح تامین هزینه خرید موکت

Cause information at a glance

Educational infrastructure

Activity area

4 میلیون تومان

Approved budget

One-time

Type of support

Completed

Current status

کرمانشاه

Geographical focus

None

Partner organization

60 نفر

Supporting

1 month

Project duration

آذر ۱۳۹8

Begin date

آذر ۱۳۹8

Completion date

Detailed cause information

The information provided below is only an overview of the project. To get the updates on the project process and its details please refer to the final project report.
Cause summary

منطقه باینگان جزء مناطق محروم استان کرمانشاه است که حدود 200 دانش آموز در مدارس شبانه روزی این منطقه در مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه تحصیل می کنند. تعدادی از این دانش آموزان از روستاهای صعب العبور اطراف برای تحصیل به این مدارس آمده و مجبور به استفاده از خوابگاه می باشند.عکس های ارسالی از وضعیت موکت های فعلی در دو خوابگاه پسرانه و دخترانه در این منطقه که توسط رابطین ارسال شده است نشان دهنده وضعیت نامناسب موکت های خوابگاه می باشد. تهیه موکت های نو علاوه بر بالا بردن بهداشت عمومی خوابگاه تاثیر مستقیمی بر روحیه دانش آموزان و به طبع آن در فرآیند آموزشی آنها خواهد داشت. متراژ مورد نیاز موکت برای هر خوابگاه 150 متر مربع و در مجموع برای هر دو خوابگاه دخترانه و پسرانه 300 متر می باشد.در هر خوابگاه حدود 30 دانش آموز و در مجموع 60 دانش آموز اسکان داده شده اند. این طرح با همکاری گروه رودباران مهر در راستای بهسازی فضای آموزشی بویژه خوابگاه های شبانه روز که دانش آموزان زمان زیادی از مطالعه و استراحت خود را در آن می گذرانند انجام گرفت. کل مبلغ هزینه شده برای این طرح چهار میلیون تومان است.

Detailed description

To be completed.

Necessity

To be completed.

Approach and monitoring

To be completed.

Project focus points

To be completed.

Type and magnitude of aid

To be completed.

Cause's progress

The required budget for this project is provided from the monthly income of the association (One-off or recurring donations).

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

Share this page

Scroll to Top