♥ Together Without Border ♥

طرح حمایت مالی از هزینه‌های زندگی دانش‌آموز ناتوان جسمی

اطلاعات طرح در نگاه کلی

Child education

Activity area

5.4 میلیون تومان

بودجه مصوب

منظم ماهیانه

Type of support

تمام شده

Current status

زنجان

استان محل اجرا

جامعه معلولین استان زنجان

انجمن خیریه همکار

۱ نفر

افراد مورد حمایت

۱2 ماه

Project duration

بهمن 1398

Begin date

دی ۱۳۹۹

Completion Date

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

Detailed description

این بخش باید تکمیل گردد.

Necessity

این بخش باید تکمیل گردد.

Approach and monitoring

این بخش باید تکمیل گردد.

Project focus points

این بخش باید تکمیل گردد.

Type and magnitude of aid

این بخش باید تکمیل گردد.

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

Scroll to Top