♥ Together Without Border ♥

طرح تهیه اقلام بهداشتی برای کودکان کار

Cause information at a glance

Child education

Activity area

22.5 میلیون تومان

Approved budget

One-time

Type of support

Completed

Current status

تهران

Geographical focus

پویش آفتابگردون

Partner organization

415 نفر

Supporting

1 Month

Project duration

March 2021

Begin date

March 2021

Completion date

Detailed cause information

The information provided below is only an overview of the project. To get the updates on the project process and its details please refer to the final project report.
Cause summary

با توجه به شیوع همه گیر ویروس کرونا در ایران از یک سو و کمیاب شدن اقلام بهداشتی لازم جهت جلوگیری از

ابتلا به این بیماری از سویی دیگر، نیاز به حمایت از کودکان کار در این شرایط بیش از پیش احساس می شد. 

Detailed description

با توجه به شیوع همه گیر ویروس کرونا در ایران از یک سو و کمیاب شدن اقلام بهداشتی لازم جهت جلوگیری از

ابتلا به این بیماری از سویی دیگر، نیاز به حمایت از کودکان کار در این شرایط بیش از پیش احساس می شد. لذا با

همکاری مجموعه آفتابگردون برآنیم تا همزمان با اوجگیری شیوع این بیماری در کشورمان به یاری این عزیزان

شتافتیم.

مجموعه آفتابگردون یک پویش مردمی سازماندهی شده است و در راستای توسعه فرهنگ عشق ورزیدن و خدمت

کردن و با هدف حمایت و همدلی با کودکان کار و خیابان فعالیت می نماید.

Necessity

با توجه به اینکه کودکان کار عیان (کودکانی که به صورت آشکارا در خیابان‏ها مشغول کار می‏باشند) حتی در ایام

قرنطینه مجبور به کار بوده و در معابر شلوغ و وسایل نقلیه عمومی تردد می‏نمایند و از سوی دیگر بیشتر آنها از خدمات

درمانی مناسبی برخوردار نیستند، حمایت بهداشتی توام با فرهنگسازی رعایت بهداشت فردی جهت جلوگیری از آلودگی

به ویروس و انتشار بیشتر آن امری ضروری می‏نماید.

Approach and monitoring

با توجه به اطلاعات رابطین انجمن و همچنین اعضای شاخه‏ی ایران امکان تهیه بیشتر اقلام در کشور وجود دارد.

از سویی با شیوع این بیماری در اروپا امکان تهیه مقادیر زیاد این اقالم از خارج از کشور تقریبا غیرممکن بود. مضاف

بر اینکه با کنسل شدن پروازها به ایران برای انتقال این اقلام راه‏های ارتباطی چندانی وجود نداشت. به همین جهت بهترین

راه برای اجرای این طرح تهیه هزینه این طرح و تهیه اقلام از داخل کشور بود. تهیه و توزیع این اقلام بر عهده

پویش آفتابگردون قرار گرفت

Project focus points

این طرح از دو سمت برای جامعه ایران سودمند خواهد بود از سویی حمایت از قشر آسیب پذیرتر در مقابل پدیده

ویروس کرونا را هدف گرفته و از سوی دیگر با توجه به تردد کودکان کار در معابر شلوغ شهری با تجهیز آنها

به اقلام بهداشتی و تشویقشان به رعایت بهداشت فردی از شیوع بیشتر و سریعتر این بیماری جلوگیری می‏کند.

پویش آفتابگردان در حال حاضر۳۷۲ کودک تحت ارتباط در تهران و ۴۳ کودک تحت ارتباط در کرج (مجموعا

۴۱۵ کودک) دارد که مشغول به دستفروشی هستند. در فاز اول کمک به این کودکان از سوی مجموعه

آفتابگردون و با فرهنگسازی انجام شده ژل ضدعفونی کننده و دستکش برای کودکان تهیه و در میان آنان توزیع

شده است.

در فاز دوم (طرح فعلی) صابون جیبی، دستکش و محلول ضدعفونی کننده برای تمامی ۴۱۵ کودک تحت ارتباط

بعالوه ماسک برای ۵۰ نفر از کودکان که در مترو تهران مشغول به کار می‏باشند از ابتدا تا پایان فروردین ماه

جاری برای این کودکان تهیه شد.

الزم به ذکر است که برای اطمینان از استفاده‏ی صحیح کودکان از اقلام بهداشتی و جلوگیری از فروش لوازم،

مجری طرح از توزیع کلی اقلام جلوگیری به عمل آورده و در نوبت‏های مکرر هفتگی این لوازم را میان

کودکان توزیع کرد. ضمنا طی ملاقات‏های دوستانه‏ای که در این میان اعضای مجری طرح با کودکان

تحت ارتباط خواهند داشت، سعی در تشویق کودکان به رعایت اصول بهداشتی می‏شود.

Type and magnitude of aid

برای انجام این طرح مبلغ 22.5 میلیون تومان جهت تهیه ی دستکش، ماسک، محلول ضدعفونی کننده و وازلین اختصاص داده شد.

Photo/ Video Gallery

Cause's progress

The required budget for this project is provided from the monthly income of the association (One-off or recurring donations).

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

Scroll to Top