♥ Together Without Border ♥

طرح تامین هزینه تحصیل، رفت و آمد کودکان محصل و حرفه آموزی (توانمندسازی) نوجوانان یک خانواده ایتام افغانستانی

Cause information at a glance

Child education

Activity area

۱.۳ میلیون تومان

Approved budget

Monthly

Type of support

Completed

Current status

فارس

Geographical focus

None

Partner organization

9 نفر

Supporting

۳ ماه

Project duration

August 2020

Begin date

مهر ۱۳۹۹

Completion date

Detailed cause information

The information provided below is only an overview of the project. To get the updates on the project process and its details please refer to the final project report.
Cause summary

این طرح، قسمت دوم طرح توانمندی کودکان خانواده افغانستانی ساکن حاشیه شهر شیراز است که گزارش قسمت اول آن پیش‌تر در تیرماه ۹۹ ارائه شد.

به گزارش مجری طرح، روند سوادآموزی چهار فرزند این خانواده به بهترین نحو در حال انجام است. با توجه به عملکرد ضعیف مدرسه این کودکان در یک ماه اخیر، معلمی برای آموزش به دانش‌آموز کلاس اولی این خانواده و پیگیری و کمک آموزشی به سه کودک دیگر این خانواده انتخاب شد که بصورت مجازی به کودکان آموزش می‌دهد.

همچنین برای توانمندسازی نوجوانان این خانواده، سی‌دی آموزش خیاطی و دو متر پارچه تهیه شد. با توجه به وضعیت کنونی پاندمی کرونا، شرایط کلاس حضوری خیاطی امکانپذیر نبود. همچنین آموزشی‌هایی از قبیل خواندن ساعت و تمرین خواندن و نوشتن به هماهنگی با یک معلم برای این نوجوانان از یک ماه اخیر درحال انجام است.

در قسمت دوم این طرح مبلغ یک میلیون و ۳۴۳ هزار تومان هزینه شده است که شامل هزینه ثبت‌نام مدرسه و کلاس های آموزشی با معلم خصوصی، شارژ کارت اتوبوس جهت ایاب‌وذهاب مدرسه، خرید لوازم‌التحریر، هزینه سی‌دی آموزش خیاطی و پارچه و هزینه خرید بسته اینترنت برای آموزش مجازی است.

با تشکر صمیمانه از مجری دلسوز این طرح سرکار خانم گلستانی و همراهی بی‌دریغ شما همراهان گرامی

Type and magnitude of aid
موضوع مبلغ توضیحات
1 هزینه خرید اینترنت 94 هزار تومان
2 هزینه خرید سی دی آموزش خیاطی و پارچه 193 هزار تومان
3 کرایه رفت و آمد 112 هزار تومان فقط یک سری از کرایه ها رسید ندارد
4 هزینه معلم کودکان 200هزار تومان
5 هزینه معلم نوجوانان 140 هزار تومان
6 هزینه خرید لوازم التحریر 104 هزار تومان
7 ثبت نام مدرسه 1 دانش آموز 100 هزار تومان
8 دریافت کارت آبی (ویژه دانش آموزان افغانستانی)  برای چهار دانش آموز 100 هزار تومان رسید داده نشده است ولی عکس  کارت‌ها در ضمیمه است.
9 هزینه مجری طرح 300 هزار تومان
Total 1میلیون و 343 هزار تومان

Photo/ Video Gallery

Cause's progress

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن  (همیاری‌های موردی و منظم خیرین) تامین شده است.

Share this page

Scroll to Top