♥ Together Without Border ♥

طرح تأمین معیشت خانوارها بدر قالب کمک هزینه و سبد غذایی ماهیانه

Cause information at a glance

Child education

Activity area

۱۵.۴ میلیون تومان

Approved budget

One-time

Type of support

Completed

Current status

کردستان

Geographical focus

Boustan Omid va Rahmat Group

Partner organization

۱۱۲ نفر

Supporting

۲ ماه

Project duration

شهریور ۱۳۹۹

Begin date

مهر ۱۳۹۹

Completion date

Detailed cause information

The information provided below is only an overview of the project. To get the updates on the project process and its details please refer to the final project report.
Detailed description

مؤسسه خیریه بوستان امید و رحمت با هدف حمایت از دانش آموزان مستعد کم بضاعت یا بی بضاعت شهرستان سنندج و حومه در سال ۹۵ شروع به فعالیت نمود تا در پیشرفت این دانش آموزان و رقم زدن آینده ای بهتر برای آنان سهیم شود. برای دستیابی به این هدف سعی بر این بوده تا تمام جنبه های مؤثر بر ارتقای تحصیلی دانش آموزان مد نظر باشد. برای فراهم نمودن بستری مناسب و امن برای تحصیلشان عالوه بر انجام حمایتهای مشاوره ای خانوادگی و تحصیلی، مؤسسه مذکور تأمین معیشت خانوارها بصورت کمک هزینه و سبد غذایی ماهیانه، هزینه های درمان، هزینه های تحصیلی شامل شهریه، کالسهای فوق برنامه، کتاب و نوشت افزار و البسه را نیز عهده دار شده است. مدد جویان جامعه هدف این طرح، دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش مؤسسه خیریه بوستان امید و رحمت هستند که به دلیل بازگشایی مدارس و دانشگاه ها نیازمند تهیه پوشاک میباشند.

Necessity

سال های قبل، خرید نوشت افزار، کتاب، کیف و کفش و البسه دانش آموزان و دانشجویان از محل درآمدهای جاری مؤسسه تأمین میگردید. امسال به دلیل افزایش فزاینده قیمتها از یک سو و هزینه های ناخواسته و البته ضروری) همچون تأمین هزینه جراحی زانوی یکی از کودکان تحت پوشش) معادل ۲۰ میلیون تومان (و نیاز به تهیه چند عدد گوشی موبایل و تبلت برای دانش آموزانی که پاییز جاری وارد دانشگاه میشوند و هم به جهت تحصیل و هم ارتباط با خانواده به آن نیازمندند) از سوی دیگر، متاسفانه مرتفع ساختن همه این موارد را در این برهه زمانی کوتاه برای مؤسسه ناممکن نموده است. با توجه به اینکه بودجه بندی کفش و پوشاک فصل سرد کودکان فقط سالی یکبار است و با در نظر گرفتن کوهستانی بودن منطقه و اولویت تهیه آن اقالم بخصوص پیش از افزایش بیشتر قیمتها، همدلی و مساعدت شما عزیزان در این تنگنای مالی مؤسسه بسیار راهگشا و شایان سپاس و تقدیر قلبی متولیان و مددجویان خواهد بود.

Approach and monitoring

طبق روال هرسال برای حفظ شأن و در نظر گرفتن خوشایند دانش آموزان، مددجویان در بازه زمانی تعیین شده به فروشگاههایی که با مؤسسه همکاری دارند) اسامی فروشگاهها در جدول فوق ذکر شده است (مراجعه و برحسب سلیقه و نیازشان تا سقف ۲۲۰ هزار تومان اقدام به خرید مینمایند. درپایان بازه زمانی تعیین شده مؤسسه بر اساس فاکتورهای خرید، مبلغ نهایی را به حساب فروشگاه های تیمور و کیوان بابت خریداری پوشاک و فروشگاه های گام و اورامان بابت خریدکفش واریز خواهد نمود. در صورت تأیید همکاری انجمن با مؤسسه، نوع و تعداد البسه خریداری شده، مبلغ هر کدام از اقالم و جمع کل مبلغ هزینه شده در فاکتور نهایی خرید درج و به مهر و امضای فروشگاههای مذکور و مؤسسه بوستان رسیده و در اختیار انجمن قرار خواهد گرفت.

Project focus points

اسامی هفتاد دانش آموز مورد حمایت در این طرح و مقطع تحصیلی آنها به جهت حفظ کرامت و حریم خصوصی ایشان منتشر نمی‌شود.

Type and magnitude of aid
Item Description Qty. قیمت واحد (تومان) Price
Total 15400000
1 هزینه کفش 70 100000 7000000
2 هزینه شلوار پسرانه 32 80000 2560000
3 هزینه مانتو شلوار 38 120000 4560000
۴ هزینه پیراهن پسرانه 32 40000 1280000

Photo/ Video Gallery

Cause's progress

The required budget for this project is provided from the monthly income of the association (One-off or recurring donations).

Share this page

Scroll to Top