♥ Together Without Border ♥

طرح تامین هزینه سرویس مدارس دانش‌آموزان روستایی

Cause information at a glance

Child education

Activity area

4.95 میلیون تومان

Approved budget

Monthly

Type of support

لغو شده

Current status

سيستان و بلوچستان

Geographical focus

None

Partner organization

6 نفر

Supporting

9 Months

Project duration

مهر ۱۳۹۹

Begin date

خرداد 1400

Completion date

Detailed cause information

The information provided below is only an overview of the project. To get the updates on the project process and its details please refer to the final project report.
Cause summary

در این طرح هزینه سرویس رفت و برگشت 6 دانش آموز تامین شد.

Detailed description

اغلب غریب به اتفاق روستاهای منطقهی نیک شهر در قسمت بلوچستان استان سیستان و بلوچستان تنها در مقطع دبستان
مدرسه دارند. دانش آموزان این روستاها پس از اتمام کلاس ششم در صورتی که قصد ادامه تحصیل داشته باشند، باید در
شهر بنت متوسطه ی اول و دوم را سپری کنند. از آنجا که فاصله ی بین شهر بنت و روستاهای اطراف، فاصله ی زیادی
است و جاده های مناسبی ندارد اغلب خاکی و پر از دست انداز، آموزش و پرورش خوابگاه شبانه روزی را در اختیار دانش
آموزان قرار داده است. دانش آموزان بدلیل تعطیلی خوابگاه در آخر هفته ها  ناگزیر به بازگشت به
روستا در آخر هفته هستند. بسیاری از خانواده ها بدلیل مشکلات مالی در عدم تامین هزینه ی سرویس مدرسه، از ادامه
تحصیل دانش آموزان بخصوص دختر جلوگیری می نمایند.

دهیار و معلم روستای کلوبر آب برای جابجایی دانش آموزان از
روستای کلوبرآب برگشت از شهر بنت با یکی از اهالی روستا مذاکراتی داشته است. ایشان قبول
زحمت و مسیولیت نموده که بعنوان سرویس معتمد آموزش و پرورش، 6 دانش آموز دختر مقطع متوسطه ی اول را با
قیمت نازلی 8 بار در ماه جابجا نمایند.

 

Necessity

با تامین کمک هزینه ی سرویس رفت و آمد 6 دانش آموز دختر روستای کلوبرآب از ترک تحصیل این دانش آموزان بدلیل
مشکالت مالی جلوگیری می شود.

Approach and monitoring

To be completed.

Project focus points

فاصله ی بین روستای کلوبرآب تا شهر بنت 60 کیلومتر است.
جاده های خاکی و پر از دست انداز بین شهر بنت و روستای کلوبرآب دسترسی محلی را برای ساکنان روستا مشکل
ساخته است.
دانش آموزان دختر بدلیل بافت فرهنگی و مذهبی خانواده ها در منطقه بسیار مستعد ترک تحصیل هستند.
در اجرای این طرح آموزش و پرورش شهر بنت، همراهی و همکاری می نماید.

Type and magnitude of aid

در این طرح ماهانه، بودجه ای معادل 4.95 میلیون تومان اختصاص یافته است.

Cause's progress

The required budget for this project is provided from the monthly income of the association (One-off or recurring donations).

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

Scroll to Top