♥ Together Without Border ♥

طرح تخصیص بورسیه تحصیلی به دانش‌آموزان کم برخوردار

اطلاعات طرح در نگاه کلی

Child education

Activity area

82.6 میلیون تومان

بودجه مصوب

منظم ماهیانه

Type of support

تمام شده

Current status

کردستان

استان محل اجرا

انجمن همین لاوان سوران

انجمن خیریه همکار

16 نفر

افراد مورد حمایت

8 ماه

Project duration

آذر ۱۳۹۹

Begin date

July 2021

Completion Date

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

هدف از این طرح تخصیص بورسیه ی تحصیلی به کودکان کم برخورداری می باشد که می توان با حمایت مناسب
و دقیق از این عزیزان آنها را در راه پذیرش به دانشگاه یاری نمود. در این طرح 16 کودک تحت حمایت بورسیه ی
تحصیلی قرار می گیرند.

Detailed description

این بخش باید تکمیل گردد.

Necessity

این کودکان به علت فقر خانوادگی در صورت عدم حمایت مجبور می باشند که به کارگری، قالیبافی، بنایی و … بپردازند که در این صورت نمی توانند ادامه تحصیل بدهند. کمک هزینه ی معیشتی برای این کودکان مستقیما به
کارت کودک واریز می شود و تحت نظارت مستقیم مجری طرح می باشند. مجری طرح کمک هزینه را تنها به این
شرط پرداخت خواهد کرد که کودکان فقط بر روی درس خواندن تمرکز کنند.

Approach and monitoring

مجری طرح که از معتمدین انجمن همراهان بدون مرز می باشد، ناظر و مجری این بورسیه ی تحصیلی می باشد.
شایان ذکر است که مجری طرح، معلم رسمی آموزش و پرورش در منطقه می باشد. نحوه ی نظارت:

  • دانش آموزان هر شب موظفند طی تماس تلفنی 10 دقیقه ای به مجری طرح گزارش بدهند.
  • مجری طرح هر هفته یک بار با دانش آموزان ملاقات حضوری دارد.
  • آموزان هر هفته برنامه ی هفتگی دریافت می کنند.
Project focus points

با توجه به بیماری خاص دو نفر از این دانش آموزان، کمک هزینه ی درمانی برای این طرح به صورت ماهیانه برای
تمامی دانش آموزان تعریف شده است. مجری طرح بر مبنای نیاز ماهیانه دانش آموزان، حق برداشت از این کمک
هزینه ی ماهیانه را دارد.

Type and magnitude of aid

بودجه ی این طرح ماهانه 82.6 میلیون تومان بوده است.

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

اشتراک خبرنامه​

با اشتراک خبرنامه، از اخبار طرح‌ها و کمپین‌ها، فصلنامه، و گزارشات مالی و سالیانه انجمن با خبر شوید.​​​​

Scroll to Top