♥ Together Without Border ♥

طرح خرید کتاب برای کتابخانه

Cause information at a glance

Educational infrastructure

Activity area

3 میلیون و 450 هزار تومان

Approved budget

One-time

Type of support

Completed

Current status

Sistan and Baluchestan

Geographical focus

None

Partner organization

۲۰ نفر

Supporting

1 month

Project duration

March 2021

Begin date

فروردین ۱۴۰۰

Completion date

Detailed cause information

The information provided below is only an overview of the project. To get the updates on the project process and its details please refer to the final project report.
Cause summary

در این طرح برای کتابخانه روستای گارکندی بخش پلان دشتیاری واقع در سیستان و بلوچستان کتابهای کمک درسی رشته‌های علوم انسانی و تجربی مناسب برای دانش‌آموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم خریداری شد. هدف از این طرح ، کمک به دانش آموزان در به دست آوردن فرصت برابر برای قبولی در کنکور و راهیابی به دانشگاه با در اختیار قرار دادن کتاب های کمک درسی از طریق تجهیز کتابخانه ، بوده است. کتابها از دو انتشارات خیلی سبز و مشاوران آموزش خریداری و توسط خود انتشارات به آدرس کتابخانه مدرسه پست گردید. طی پیگیری رابط طرح دریافت کتابها توسط کتابدار روستا تایید شده است و برای استفاده دانش آموزان در کتابخانه آماده است. کل مبلغ هزینه شده برای این طرح  که در دی‌ماه ۹۹ اجرا شد سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار و پانصد تومان بود. به عنوان فاز دوم این طرح در نظر داریم نسبت به خرید و اهدای کتاب برای همه رده‌های سنی خصوصا کودکان و نوجوانان اقدام کنیم.

Necessity

لزوم شکل گیری این طرح به این خاطر است که چه موافق کتابهای کمک درسی باشیم چه نباشیم به هرحال این کتابها در قبولی کنکور و ورود به دانشگاه کمک شایانی میکند. در مناطقی که فرصتهای برابر آموزشی وجود ندارد و خانوادهها دارای فقر مالی هستند طبعا توانایی خرید کتابهای کمک درسی برای دانش آموزان نیست. مضاف بر اینکه رقابت دانش آموزی با توانایی مالی مناسب که به کتابهای کمک درسی و آزمونها و کالسهای فوق العاده دسترسی دارد با رقابت دانش آموزی در مناطقی دور که به هیچکدام از این موارد مذکور دسترسی ندارد رقابتی ناعادلانه است.

به همین جهت تصمیم گرفتیم تا برای چنین دانش آموزان حداقل یکی از این موارد را تامین کنیم تا قدری رقابت سالم باشد. نکته قابل توجه این است که ما به دانش آموزان کتاب اهدا نمیکنیم بلکه نهادی مثل کتابخانه را در روستا تقویت و تجهیز میکنیم که دانش آموزان و دیگر اقشار مردم به این نهاد جمعی در روستا مراجعه کنند و نیازهای خود را آنجا برآورده کنند.

در این راستا طرح تجهیز کتابخانهی روستای گارکندی در بخش پالن سیستان و بلوچستان در دی ماه سال جاری تقدیم انجمن گردید. به گفتهی کتابدار که سرباز معلم مدرسهی روستا هم هست، اولویت اول تجهیز کتابخانه کتابهای کمک درسی برای پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم است. الزم به ذکر است که مدرسه متوسطه دوم (دبیرستان سابق) روستا دارای دو رشته تجربی و انسانی است.

Project focus points

ارسال کتاب‌های کمک درسی می‌تواند فاز اول تجهیز کتابخانه باشد و فاز بعدی می‌تواند خرید و اهدای کتاب‌های عمومی خصوصا در رده سنی کودک و نوجوان باشد. امید که با تقویت و تجهیز مدارس و کتابخانه‌های عمومی روستاها بتوان گامی در جهت آگاهی و اشتیاق مردم برای سوادآموزی برداشت.

Type and magnitude of aid
ItemDescriptionQty.قیمت واحد (تومان)Price
1کتاب های کمک درسی علوم انسانی پایه یازدهم و دوازهمیک سری کامل2.058.000
2کتاب های کمک درسی علوم تجربی پایه دهم و یازدهم و دوازهمیک سری کامل1.392.500
قیمت کل3.450.500

Photo/ Video Gallery

Cause's progress

The required budget for this project is provided from the monthly income of the association (One-off or recurring donations).

Share this page

Scroll to Top