♥ Together Without Border ♥

طرح یاری خرید کفش عید برای کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست

اطلاعات طرح در نگاه کلی

Child education

Activity area

43.2 میلیون تومان

بودجه مصوب

One-Time

Type of support

تمام شده

Current status

لرستان

استان محل اجرا

بخش مددکاری زندان بروجرد

انجمن خیریه همکار

360 نفر

افراد مورد حمایت

1 ماه

Project duration

فروردین 1400

Begin date

فروردین 1400

Completion Date

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

در این طرح انجمن همراهان بدون مرز با همکاری خيرين فعال و معتمدين بازار بروجرد و همچنين بخش مددكاري زندان بروجرد به 360 دانش آموز کفش اهدا شد.

Detailed description

بعد از اجراي موفقيت آميز طرح عيد ٩٩ و آغاز سال تحصيلي در مناطق محروم روستايي و حاشيه نشين
شهرستان بروجرد، بر آن شديم تا در آغاز سال نو نيز در كنار اين عزيزان باشيم. بخش قابلتوجهي از جامعه
هدف اين طرح را فرزندان خانوادههاي بد سرپرست و به نوعي بيسرپرست (پدر خانواده در زندان هست)
شامل ميشوند. در اجراي اين طرح خيرين فعال و معتمدين بازار بروجرد و همچنين بخش مددكاري زندان
بروجرد همراه انجمن بودند و ما را هم از نظر كسب اطلاعات دقيق از خانوادههاي نيازمند و هم در
انجام خريد با پايينترين قيمت و كيفيت مناسب و همچنين توزيع مناسب به نحوي كه عزتنفس و كرامت
انساني اين عزيزان را مدنظر داشته باشد، ياري كردند. 

Necessity

با توجه به اينكه خانواده اين كودكان از سرپرست مناسبي برخوردار نبوده و اين خانوادهها در تأمين
حداقلها با مشكل مواجه هستند، اين احتمال وجود دارد كه در صورت عدم همراهي مجموعههايي همچون
انجمن همراهان بدون مرز، اين كودكان سال جديد را بدون لباس نو آغاز كنند. هديه اندك انجمن مي تواند
آغاز سال نو و شكوفايي طبيعت را براي اين عزيزان با لبخند و شوق همراه كند.

Approach and monitoring

با توجه به اينكه در اين طرح خيرين فعال و معتمدين بازار بروجرد به عنوان همكار انجمن فعاليت خواهند
داشت، تمامي خريدها از بازار شهرستان بروجرد و توسط معتمدين بازار با پايينترين قيمت و كيفيت
مناسب انجام خواهد شد.
با توجه به هماهنگي بعمل آمده، در صورت تامين مبلغ، قرارداد با فروشگاه مورد نظر توسط سازمان
بهزيستي منعقد و از سوي سازمان بهزيستي براي خانواده دانش آموزان موردنظر، بن خريد كفش اهدا
خواهد شد تا با مراجعه به فروشگاه بتوانند كفش مورد نظر خود را انتخاب و تهيه نمايند.

Project focus points

نكته مهم قابل ذكر در مورد اين طرح، شناسايي دقيق خانوادهها و دانش آموزان نيازمند توسط تيم تخصصي
مددكاري زندان بروجرد است. مورد ديگر قابل ذكر در مورد اين طرح، استمرار كمك به يك جامعه هدف
مشخص است كه جزو موارد مورد تاكيد انجمن نيز هست. بخش قابلتوجهي از دانشآموزاني كه در طرح
سال نو بروجرد شناسايي شده اند، همان كودكاني هستند كه نوروز سال گذشته و مهر امسال كفش و لباس
نو را از انجمن همراهان بدون مرز هديه گرفته ند

Type and magnitude of aid

بودجه ی این طرح موردی 43.2 میلیون تومام بوده است.

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

اشتراک خبرنامه​

با اشتراک خبرنامه، از اخبار طرح‌ها و کمپین‌ها، فصلنامه، و گزارشات مالی و سالیانه انجمن با خبر شوید.​​​​

Scroll to Top