♥ Together Without Border ♥

طرح خرید یخچال برای کودکان بدسرپرست

اطلاعات طرح در نگاه کلی

خانواده نیازمند

Activity area

14 میلیون تومان

بودجه مصوب

One-Time

Type of support

تمام شده

Current status

لرستان

استان محل اجرا

مهر غریب

انجمن خیریه همکار

۱ نفر

افراد مورد حمایت

1 ماه

Project duration

اردیبهشت 1400

Begin date

اردیبهشت 1400

Completion Date

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

Detailed description

این بخش باید تکمیل گردد.

Necessity

این بخش باید تکمیل گردد.

Approach and monitoring

این بخش باید تکمیل گردد.

Project focus points

این بخش باید تکمیل گردد.

Type and magnitude of aid

این بخش باید تکمیل گردد.

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمد کمپین مهرانه 1399 تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

اشتراک خبرنامه​

با اشتراک خبرنامه، از اخبار طرح‌ها و کمپین‌ها، فصلنامه، و گزارشات مالی و سالیانه انجمن با خبر شوید.​​​​

Scroll to Top