♥ Together Without Border ♥

طرح خرید گوشی موبایل برای دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی

اطلاعات طرح در نگاه کلی

خانواده نیازمند

Activity area

3.06 میلیون تومان

بودجه مصوب

One-Time

Type of support

تمام شده

Current status

زنجان

استان محل اجرا

مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی

انجمن خیریه همکار

۱ نفر

افراد مورد حمایت

1 ماه

Project duration

خرداد 1400

Begin date

خرداد 1400

Completion Date

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

در این طرح برای دانشجوي خانم مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي یک تلفن همراه تهیه شد.

Detailed description

مددجوي جامعه هدف طرح، دانشجوي خانم مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي هستند كه از
مددجويان سازمان بهزيستي بوده و به دليل نداشتن شغل و منبع درآمد خود و سرپرست خانواده در تامين
هزينه هاي معاش زندگي با مشكل مواجه مي باشند و توانايي مالي خريد گوشي موبايل جهت انجام امور
مربوط به تحصيلات دانشگاهي را ندارند. با توجه به برگزاري كلاس هاي دانشگاهي به صورت آنلاين، ايشان
در سال تحصيلي جاري، موفق موفق به حضور و شركت در فعاليت هاي کلاسی خود نشده اند.

Necessity

طي اقدامات صورت گرفته توسط مجري طرح مبني بر اطلاع رساني شرايط موجود به
اساتيد دانشگاه، موافقت شده است در صورت شركت ايشان در امتحانات پايان ترم، اقدامات لازم جهت
جلوگيري از حذف ترم و دروس اخذ شده دانشجوي نامبرده صورت گيرد. لذا اين همراهي كمك بسيار بزرگي را در راستاي ادامه تحصيل اين مددجو می باشد تا بتوانند با دغدغه كمتري ادامه راه را
طي نمايند.

Approach and monitoring

این بخش باید تکمیل گردد.

Project focus points

این بخش باید تکمیل گردد.

Type and magnitude of aid

بودجه ی این طرح موردی باری خرید یک تلفن همراه 3.06 میلیون تومان بوده است.

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

Scroll to Top