♥ Together Without Border ♥

طرح تامین هزینه معالجه کودک ناتوان جسمی

اطلاعات طرح در نگاه کلی

خانواده نیازمند

دسته‌بندی

1 میلیون تومان

بودجه

One-Time

Type of support

تمام شده

Current status

زنجان

استان محل اجرا

مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی

انجمن خیریه همکار

1

افراد مورد حمایت

1 ماه

Project duration

July 2021

Begin date

مرداد 1400

Completion Date

اطلاعات طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

در این طرح هزينه هاي مربوط به تعويض پانسمان یک کودک قطع نخاعی تامین می شود.

Detailed description

مددجوي جامعه هدف طرح، كودك قطع نخاع مادرزادي است كه در منطقه محروم شهر زنجان ساكن بوده
و سرپرست وي فاقد شغل و درآمد مناسب ميباشد به طوري كه اين خانواده در تامين حداقل هزينههاي
معاش زندگي با مشكلات جدي مواجه است. متاسفانه مددجوي مذكور دچار زخم بستر و عفونت شديد شده
است كه به ناچار در ماه گذشته در بيمارستان بستري و مورد جراحي واقع شده است. با توجه به پيگيريهاي
صورت گرفته، هزينههاي بستري بيمارستان و جراحي رايگان صورت گرفته است اما اين خانواده با پرداخت
هزينههاي مربوط به تعويض پانسمان در طول اين مدت با مشكل مواجه بوده است و اين در حالي است كه
جهت ادامه معالجه بايد تعويض هفتگي پانسمان همچنان ادامه پيدا كند.

Necessity

با توجه به اينكه مددجوي موردنظر به همراه مادر خود زندگي ميكند و ايشان فاقد شغل و درآمد است و اين
خانواده حتي در تامين معاش روزمره با مشكل مواجه است پرداخت هزينه هاي مربوط به بيماري مددجوي
مذكور خارج از توان خانواده است. با توجه به اينكه كودك مورد نظر از نظر ميزان هوش و استعداد بسيار توانمند بوده و به همين لحاظ در حال حاضر جهت تامين پوشينه بهداشتي و كمك هزينه تحصيلي تحت
حمايت ماهيانه انجمن همراهان بدون مرز ميباشد، اميد است كه با حمايت از ايشان تا بهبودي كامل، به
زودي به جريان عادي زندگي بازگردد و بتواند به تحصيل ادامه دهد.

Approach and monitoring
Project focus points
Type and magnitude of aid

 بيمار جراحي شده اما در ادامه معالجه جهت خارج كردن عفونت از زخم ايجاد شده در بدن
مددجو دستگاه ساكشن كار گذاشته شده بود كه نياز به تعويض پانسمان هفتگي در طول یک ماه را داشت و
هزينه هاي مربوطه هر بار در حدود ٢٥٠ هزار تومان ميباشد.

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

Scroll to Top