♥ Together Without Border ♥

طرح تامین هزینه بن خرید کتب درسی برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار

اطلاعات طرح در نگاه کلی

Child education

Activity area

18.8 میلیون تومان

بودجه مصوب

One-Time

Type of support

در حال اجرا

Current status

خراسان جنوبی

استان محل اجرا

آموزش و پرورش خوسف

انجمن خیریه همکار

400 نفر

افراد مورد حمایت

۱ ماه

Project duration

شهریور 1400

Begin date

September 2021

Completion Date

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
Detailed description

بخشی از طرح اصلی مهرانه 1400 خراسان که نیاز بود هزینه کتاب ها زودتر پرداخت شود تا ثبت نام برای بچه ها انجام گیرد.

آمار دانش آموزان  به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی

South Khorasan Province / City of Khosf

First level elementary school

75 girls

Second level elementary school

75 girls

First level High school

50 girls

Second level High school

75 boys

75 boys

50 boys

Total of South Khorasan province: 400 male and femaile students

 

The amount of the textbook funds in South Khorasan Province / Khosf

Educational level

Qty.

Unit cost

Aggregated cost

First level elementary school

150

1,20 €

180 €

Second level elementary school

150

1,45 €

217,50 €

First level High school

100

2,09 €

209 €

Total of all levels

 

606,50 €

Type and magnitude of aid

شرح هزینه ها مطابق با جدول زیر است.

 

Item

Description

Qty.

Price

1

بن خرید کتاب تحصیلی

400

606,50 €

Total

606,50 €

گالری عکس/ویدئو طرح

ندارد.

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

اشتراک‌گذاری این مطلب

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Scroll to Top