♥ Together Without Border ♥

طرح یاری درمان و کمک هزینه تحصیلی فرزندان خانواده ۵ نفره

Cause information at a glance

Child education

Activity area

21 میلیون و ششصد هزار تومان

Required Budget

One-time

Type of support

منتظر گزارش

Current status

Zanjan

Geographical Focus

مركز بهزيستي مثبت سبز زنجان

Partner organization

5 people

Supporting

1 Month

Project duration

September 2021

Begin date

September 2021

Completion date

Detailed cause information

The information provided below is only an overview of the project. To get the updates on the project process and its details please refer to the final project report.
Cause summary

خانواده مددجوي جامعه هدف طرح، خانوداده پنج نفره كم برخوردار ساكن در يكي از مناطق محروم حاشيه شهر زنجان است كه در حال حاضر با مشكلات متعدد مواجه است. اين خانواده سه فرزند دارد؛  كه در حال حاضر هر سه در حال تحصيل هستند. منزل اين خانواده در سال ١٣٩٢ به دليل نشت گاز دچار آتش سوزي شده است. در اين حادثه، دختر و مادر خانواده دچار سوختگي ميشوند.از همان موقع تحت درمان قرار ميگيرد و تا سال ٩٥ ادامه مييابد اما پس از آن به دليل هزينه هاي بالا، درمان متوقف ميشود. پدر خانواده كه مبتلا به بيماري بهجت است كه بينايي چشمانش درگير شده است. ايشان پيش از اين حادثه تحت درمان بوده اما پس از آن خانواده درگير معالجه دختر ميشوند و پدر ديگر به درمان خود ادامه نميدهد و بيماري پيشرفت كرده بطوريكه ايشان در حال حاضر كاملا نابينا شده است و معاش خانواده با حقوق از كار افتادگي تامين اجتماعي ايشان تامين ميشود. از سال گذشته به كمك خيرين درمان پدر و دختر دوباره آغاز شده است. در مورد پدر، متاسفانه به دليل تاخير در مراجعه براي درمان از نظر پزشك احتمال موفقيت در درمان بسيار كم است و عمل ايشان به پس از مصرف داروهايي براي تقويت شبكيه ايشان كه خارجي و كمياب و گران هست موكول شده است. دختر خانواده هم با كمكهايي كه از طرف خيرين شده است از سال گذشته تحت عمل هاي مختلف از قبيل پيوند پوست و برداشتن گره هاي ايجاد شده در زنجان و تهران بوده است و از نظر پزشك با ادامه درمان آثار سوختگي در ناحيه صورت تا حد بسيار خوبي از بين خواهد رفت و در نواحي دست و پا تا حد زيادي بهبود خواهد يافت. طي برآورد اوليه در حدود ٢٠ مليون براي ادامه درمان مورد نياز است. فرزندان خانواده عليرغم علاقه زياد به تحصيل به دليل نداشتن گوشي هوشمند تنها از آموزش هاي تلويزيون استفاده كرده اند. لذا با توجه به اين كه در سال تحصيلي پيش رو نيز در تاكنون امكان حضور دانش آموزان در مدارس وجود ندارد در صورت تهيه يك گوشي هوشمند براي اين خانواده هر سه فرزند به طور مناسب تري ادامه تحصيل خواهند داد.

Detailed description

خانواده مددجوي جامعه هدف طرح، خانوداده پنج نفره كم برخوردار ساكن در يكي از مناطق محروم حاشيه شهر زنجان است كه در حال حاضر با مشكلات متعدد مواجه است. اين خانواده سه فرزند دارد؛  كه در حال حاضر هر سه در حال تحصيل هستند. منزل اين خانواده در سال ١٣٩٢ به دليل نشت گاز دچار آتش سوزي شده است. در اين حادثه، دختر و مادر خانواده دچار سوختگي ميشوند.از همان موقع تحت درمان قرار ميگيرد و تا سال ٩٥ ادامه مييابد اما پس از آن به دليل هزينه هاي بالا، درمان متوقف ميشود. پدر خانواده كه مبتلا به بيماري بهجت است كه بينايي چشمانش درگير شده است. ايشان پيش از اين حادثه تحت درمان بوده اما پس از آن خانواده درگير معالجه دختر ميشوند و پدر ديگر به درمان خود ادامه نميدهد و بيماري پيشرفت كرده بطوريكه ايشان در حال حاضر كاملا نابينا شده است و معاش خانواده با حقوق از كار افتادگي تامين اجتماعي ايشان تامين ميشود. از سال گذشته به كمك خيرين درمان پدر و دختر دوباره آغاز شده است. در مورد پدر، متاسفانه به دليل تاخير در مراجعه براي درمان از نظر پزشك احتمال موفقيت در درمان بسيار كم است و عمل ايشان به پس از مصرف داروهايي براي تقويت شبكيه ايشان كه خارجي و كمياب و گران هست موكول شده است. دختر خانواده هم با كمكهايي كه از طرف خيرين شده است از سال گذشته تحت عمل هاي مختلف از قبيل پيوند پوست و برداشتن گره هاي ايجاد شده در زنجان و تهران بوده است و از نظر پزشك با ادامه درمان آثار سوختگي در ناحيه صورت تا حد بسيار خوبي از بين خواهد رفت و در نواحي دست و پا تا حد زيادي بهبود خواهد يافت. طي برآورد اوليه در حدود ٢٠ مليون براي ادامه درمان مورد نياز است. فرزندان خانواده عليرغم علاقه زياد به تحصيل به دليل نداشتن گوشي هوشمند تنها از آموزش هاي تلويزيون استفاده كرده اند. لذا با توجه به اين كه در سال تحصيلي پيش رو نيز در تاكنون امكان حضور دانش آموزان در مدارس وجود ندارد در صورت تهيه يك گوشي هوشمند براي اين خانواده هر سه فرزند به طور مناسب تري ادامه تحصيل خواهند داد.

Necessity

با توجه به شرايط خانواده مذكور، هزينه هاي بالاي درمان شامل رفت آمد ها، جراحي ها، جلسات ليزر،كاردرماني و ضرورت تغذيه مناسب دختر خانواده براي پاسخگويي بهتر درمان و همينطور وجود سه محصل در اين خانواده بدون امكانات ضروري تحصيل در شرايط كرونا، اميد است با حمايت انجمن از اين خانواده جهت ادامه درمان و كمك هزينه هاي تحصيلي براي تهيه گوشي هوشمند باري از دوش اين خانواده برداشته و مسير بهتري پيش روي فرزندان اين خانواده قرار گيرد.

Approach and monitoring

To be completed.

Project focus points

To be completed.

Type and magnitude of aid

شرح هزینه مورد نیاز برای درمان در جدول زیر ذکر شده است. هزينه لازم براي تهيه تبلت يا گوشي هوشمند با امكانات قابل قبول براي سه فرزند خانواده در حدود حداكثر سه ميليون برآورد شده است.

رديفDescriptionQty.قيمت واحد (تومان)قيمت كل (تومان)
1 جلسات لیزر درمانی ناحیه ران ها8140000011200000
2جلسات لیزردرمانی ناحیه
بازوها و صورت
712000008400000
3جلسات کاردرمانی دستها و پاها20000002000000
Total21600000

Cause's progress

The required budget for this project is provided from the monthly income of the association (One-off or recurring donations).

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

Share this page

Scroll to Top