♥ Together Without Border ♥

طرح یاری تامین سرپناه برای خانواده ۴ نفری

Cause information at a glance

Family in need

Activity area

12 میلیون تومان

Required Budget

One-time

Type of support

انجام شده

Current status

تهران

Geographical Focus

None

Partner organization

4 People

Supporting

1 Month

Project duration

آبان ۱۴۰۰

Begin date

آذر ۱۴۰۱

Completion date

Detailed cause information

The information provided below is only an overview of the project. To get the updates on the project process and its details please refer to the final project report.
Cause summary

هدف این طرح تامین هزینه سرپناه برای یک خانواده ۴ نفری است. پدر این خانواده در یک شرکت بعنوان نیروی خدماتی مشغول به کار بوده که با توجه به شرایط کرونا  دورکار شدن کسب و کار مربوطه و تعدیل نیروها، شغل خود را از دست داده است. ایشان بصورت پاره وقت در پروژه های خدماتی مشغول بکار شده است و قول همکاری تمام وقت نیز به ایشان داده اند. مادرخانواده، خانه دار بوده و دو فرزند پسر محصل و مستعد در مقاطع راهنمایی و دبیرستان دارند در حال حاضر موعد اجاره خانه ای که در آن سکونت دارند به پایان رسیده است و قصد دارند جهت اینکه بتوانند هزینه های زندگی را تامین کنند، یک محل جدید را رهن کامل کرده تا هزینه اجاره ماهیانه نداشته باشند و آن را صرف هزینه های تحصیل و جاری زندگی کنند.
بخش بسیاری از پول رهن توسط خود خانواده تامین شده است و مبلغ 12 میلیون تومان کسر دارند که بتوانند قرارداد را نهایی کنند. هدف این طرح واگذاری یک وام بدون بهره به این خانواده است. با توجه به این که قرار است وضعیت شغلی‌ پدر خانواده به کار دائم تبدیل شود، یک تنفس 4 ماهه جهت بازپرداخت اقساط آن به ایشان داده خواهد شد و از فروردین ماه متعهد می شوند که ماهیانه 500 هزارتومان به حساب انجمن واریز نمایند.

Detailed description

پدر یک خانواده 4 نفره که در محدوده سنی 50 سال قراردارد، در یک شرکت بعنوان نیروی خدماتی مشغول به کار بوده که با توجه به شرایط کرونا و دورکار شدن کسب و کار مربوطه و تعدیل نیروها، شغل خود را از دست داده است. مادرخانواده، خانه دار بوده و دو فرزند پسر محصل و مستعد در مقاطع راهنمایی و دبیرستان دارند. پدر خانواده اکنون بصورت پاره وقت در پروژه های خدماتی مشغول بکار شده است و قول همکاری تمام وقت نیز به ایشان داده اند. در حال حاضر موعد اجاره خانه ای که در آن سکونت دارند به پایان رسیده است و قصد دارند جهت اینکه بتوانند هزینه های زندگی را تامین کنند، یک محل جدید را رهن کامل کرده تا هزینه اجاره ماهیانه نداشته باشند و آن را صرف هزینه های تحصیل و جاری زندگی کنند. بخش بسیاری از پول رهن توسط خود خانواده تامین شده است و مبلغ 12 میلیون تومان کسر دارند که بتوانند قرارداد را نهایی کنند. در صورت تصویب طرح این مبلغ طبق صحبت با پدر خانواده بصورت یک وام بدون بهره از صندوق انجمن به ایشان پرداخت خواهد شد و با توجه به اینکه قرار است وضعیت شغلی ایشان به کار دائم تبدیل شود یک تنفس 4 ماهه جهت بازپرداخت اقساط آن به ایشان داده خواهد شد و از فروردین ماه متعهد می شوند که ماهیانه 500 هزارتومان به حساب انجمن واریز نمایند.

Necessity

با توجه به اینکه این خانواده دو فرزند پسر محصل دارد و مدارس در آستانه بازگشایی حضوری هستند، دغدغه سرپناه برای خانواده و کودکان میتواند بر وضعیت و روند تحصیلی آنان اثر بگذارد و همچنین عدم توانایی تامین هزینه ها ممکن است باعث شود از میزان کیفیت آموزشی کاسته شود. با تامین این مبلغ مشکل سرپناه یک خانواده حل خواهد شد و مشکلی در تامین هزینه های تحصیلی وجود نخواهد داشت.

Approach and monitoring

To be completed.

Project focus points

To be completed.

Type and magnitude of aid

مبلغ 12 میلیون تومان به عنوان وام بدون بهره که از طریق دبیر کارگروه ایران انجمن به این فرد پرداخت و رسید تحویل گرفته خواهد شد و از فروردین 1401 ماهیانه 500 هزار تومان به حساب انجمن بازپرداخت خواهند نمود.

Item
DescriptionQty.قیمت واحد (تومان)Price
1تامین هزینه پول رهن خانه1۱۲۰۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰۰

Total۱۲۰۰۰۰۰۰

Cause's progress

The required budget for this project is provided from the monthly income of the association (One-off or recurring donations).

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

Share this page

Scroll to Top