گزارش کمپین خرید تبلت برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار

گزارش تکمیلی طرح خرید تبلت برای دانش آموزان کم برخوردار استانهای آذربایجان غربی و شرقی، خوزستان، کردستان و خراسان جنوبی که در دی ماه ۹۹ به اجرا رسید منتشر شد. لطفا برای مطالعه گزارش به صفحه این طرح For more information, please refer to the (RWB’s ) support activity area page.

Share this page

اشتراک خبرنامه​

با اشتراک خبرنامه، از اخبار طرح‌ها و کمپین‌ها، فصلنامه، و گزارشات مالی و سالیانه انجمن با خبر شوید.​​​​

Scroll to Top