مجمع عمومی سالیانه انجمن همراهان بدون مرز

مجمع عمومی سالیانه انجمن در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۱ برگزار شد. در این جلسه که به صورت مجازی برگزار شد، موارد زیر مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت:

  • گزارش Reports در سال ۲۰۲۰ ارائه شد
  • پیشنهادات تغییرات Statute به رای گذاشته شد و با اکثریت آرا حاضرین به تصویب رسید
  • رای‌گیری هیئت رئیسه جدید برای سال ۲۰۲۱ انجام گردید.

Share this page

اشتراک خبرنامه​

با اشتراک خبرنامه، از اخبار طرح‌ها و کمپین‌ها، فصلنامه، و گزارشات مالی و سالیانه انجمن با خبر شوید.​​​​

Scroll to Top