گزارش طرح تامین‌ هزینه خرید تانکر برای آب‌رسانی به مدارس روستایی

گزارش اجرای طرح تهیه تانکر آب برای مدارس روستایی بخش لاشار و آهوران سیستان و بلوچستان که قسمتی از کمپین مهرانه 1399بود منتشر شد. برای مطالعه این گزارش به صفحه این طرح For more information, please refer to the (RWB’s ) support activity area page.

Share this page

اشتراک خبرنامه​

با اشتراک خبرنامه، از اخبار طرح‌ها و کمپین‌ها، فصلنامه، و گزارشات مالی و سالیانه انجمن با خبر شوید.​​​​

Scroll to Top