طرح یاری حمایت آموزشی و توانمندسازی کودکان

در یک سال گذشته با دو طرح 9 و 3 ماهه با همراهی انجمن همراهان بدون مرز بخشی از هزینه های این کودکان با استعداد جهت ثبت نام، رفت و آمد و هزینه های مدرسه پرداخت شد و اینک روند سواد آموزی 3 فرزند محصل ) بازمانده از تحصیل ( خانواده بهترین نحو )در مرکز شکرانه( در حال انجام است. امیدواریم در سه ماه آینده با همراهی انجمن همراهان بدون مرز و پرداخت هزینه معلم جهت آموزش دانش آموزان و نوجوانان بتوانیم روند یادگیری این بچه ها را ادامه دهیم.

برای مطالعه بیشتر لطفا به صفحه این طرح مراجعه کنید

Share this page

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

اشتراک خبرنامه​

با اشتراک خبرنامه، از اخبار طرح‌ها و کمپین‌ها، فصلنامه، و گزارشات مالی و سالیانه انجمن با خبر شوید.​​​​

Scroll to Top