Financial aid to support a child with congenital spinal cord amputation

هدف طرح، حمایت از کودک قطع نخاع مادرزادی است که در منطقه محروم شهر زنجان ساکن بوده و سرپرست وی فاقد شغل و درآمد مناسب می باشد، این خانواده در تامین حداقل هزینه های معاش زندگی با مشکل جدی مواجه است. مددجوی مورد نظر به همراه مادر خود و به دلیل فقر مالی و عدم شغل و درآمد مادر به عنوان سرپرست خانواده دو نفره در یک زیرزمین مرطوب زندگی می کنند. به علت اینکه مددجو از ضایعه نخاعی مادرزادی رنج می برد، امکان هیچ گونه حرکتی را ندارد و مادر مجبور است برای جابجایی در مواقع لزوم، ایشان را به آغوش گرفته و جابجا کند، که به مرور و با افزایش سن و وزن کودک این امکان سخت شده و مادر نیز دچار آرتروز شده و از درد استخوان رنج می برد. در این طرح انجمن همراهان با همکاری مرکز خدمات بهزیستی مثبت سبز اقدام به حمایت و تامین هزینه خرید پوشک مورد مصرف ماهانه این مددجو نمود. این طرح یکساله با امکان تمدید است و بودجه مصوب سالیانه آن ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که بصورت ماهانه مبلغ ۶۰۰ هزار تومان به حساب مجری طرح جهت خرید مایحتاج مورد نیاز واریز می گردد.

برای مطالعه بیشتر لطفا به صفحه این طرح For more information, please refer to the (RWB’s ) support activity area page.

Share this page

اشتراک خبرنامه​

با اشتراک خبرنامه، از اخبار طرح‌ها و کمپین‌ها، فصلنامه، و گزارشات مالی و سالیانه انجمن با خبر شوید.​​​​

Scroll to Top