اجرای طرح خرید کتاب برای کتابخانه روستای گارکندی برای ۲۰ دانش آموز

کتابخانه روستای گارکندی در پلان سیستان و بلوچستان به گفته کتابدار که سرباز معلم مدرسه روستا هم هست، نیازمند تهیه کتاب‌های کمک درسی برای پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم بود. این مدرسه در مقطع متوسطه و دارای رشته های انسانی و تجربی است. از آنجا که در مناطقی فرصت‌های برابر آموزشی وجود ندارد و خانواده‌ها دارای فقر مالی هستند طبعا توانایی خرید کتاب‌های کمک درسی برای دانش آموزان میسر نمی شود. در حال حاضر نیز جهت قبولی در کنکور و ورود به دانشگاه این کتب کمک شایانی می‌کند. به از همین جهت با درخواست سرباز معلم منطقه جهت تهیه کتاب های مورد نیاز موافقت کرده و طبق لیست مورد نیازی که اعلام شده بود، خرید انجام و جهت تجهیز کتابخانه روستا، به منطقه ارسال گردید.

برای مطالعه بیشتر لطفا به صفحه این طرح For more information, please refer to the (RWB’s ) support activity area page.

Share this page

اشتراک خبرنامه​

با اشتراک خبرنامه، از اخبار طرح‌ها و کمپین‌ها، فصلنامه، و گزارشات مالی و سالیانه انجمن با خبر شوید.​​​​

Scroll to Top