گزارش طرح یاری خرید کفش عید برای کودکان بی سرپرست و بدسرپرست بروجرد

بعد از اجرای موفقیت آمیز طرح عید 99 و آغاز سال تحصیلی در مناطق کم برخوردار روستایی و حاشیه نشین شهرستان بروجرد، بر آن شدیم تا در آغاز سال نو نیز در کنار این عزیزان باشیم. بخش قابل‌توجهی از جامعه هدف این طرح را فرزندان خانواده‌های بد سرپرست و به نوعی بی‌سرپرست (پدر خانواده در زندان هست) شامل می‌شوند. در اجرای این طرح خیرین فعال و معتمدین بازار بروجرد و همچنین بخش مددکاری زندان بروجرد همراه انجمن خواهند بود و ما را هم از نظر کسب اطلاعات دقیق از خانواده‌های نیازمند و هم در انجام خرید با پایین‌ترین قیمت و کیفیت مناسب و همچنین توزیع مناسب به نحوی که عزت‌نفس و کرامت انسانی این عزیزان را مدنظر داشته باشند، یاری خواهند کرد.

  • تعداد دانش آموزان شناسایی شده جهت اجرای طرح 360 نفر است. 

توضیح: 15جفت از این تعداد برای انجمن مهر غریب بروجرد که کودکان این مرکز بی سرپرست بوده و باقیمانده برای اداره زندان ها است.

خلاصه ای از طرح اجرا شده:

پس از تصویب طرح، جهت تنظیم قرارداد و تهیه بن‌های خرید کفش با فروشگاه مربوطه مذاکراتی صورت پذیرفت و مقرر گردید بن‌های خرید همانند سالهای گذشته تهیه و در اختیار مددکاری زندان بروجرد قرارگیرد تا بین خانواده‌های مورد نظر توزیع شود تا با مراجعه به فروشگاه مشخص شده که در بازار بروجرد واقع شده است، کفش مناسب و مورد نظر کودکان را انتخاب و تهیه نمایند.

برای مطالعه بیشتر به صفحه این طرح For more information, please refer to the (RWB’s ) support activity area page.

Share this page

اشتراک خبرنامه​

با اشتراک خبرنامه، از اخبار طرح‌ها و کمپین‌ها، فصلنامه، و گزارشات مالی و سالیانه انجمن با خبر شوید.​​​​

Scroll to Top