طرح یاری هزینه معلم برای 3 ماه تابستان جهت دانش آموز بازمانده از تحصیل.

هدف این طرح، حمایت از فرزندان یک خانواده افغانستانی ساکن در حاشیه شهر شیراز است که متاسفانه در سال 98 پدر خود را از دست داده اند. مهدی پسر 11 ساله خانواده بدلیل شیوع کرونا و عدم دسترسی به گوشی موبایل، مجبور به ترک تحصیل شده و در حال حاضر با جمع آوری ضایعات کمک خرج است. ستایش که در پایه چهارم درس می خواند با کمک همسایگان و با پشتکار خودتوانسته این سال تحصیلی را با موفقیت بگذراند و به خواهر کوچکتر خود نیز در آموزش درسهایش کمک کند. باتوجه به اینکه فرزندان این خانواده بسیار پرتلاش هستندو با توجه به اهمیت آموزش حضوری برای کودکان بازمانده از تحصیل، هماهنگیهای لازم با یک معلم به منظور آموزش حضوری انجام شد که مهدی بتواند در طی تابستان، محتوای آموزشی مربوط به پایه پنجم را فرا گرفته و با شرکت در آزمون های شهریور ماه امکان ثبت نام در پایه ششم در سال تحصیلی جدید برایش فراهم شود. همچنین امکان حضور ستایش خواهر کوچکتر مهدی که پایه چهارم را گدرانده و یک دانش آموز پایه چهارم دیگر در این کلاسها فراهم شده است تا از فرصت پیش آمده برای تقویت دروس مربوط به ویژه فارسی و ریاضی این دانش آموزان نیز استفاده شود.کلاسهای حضوری با نظارت مجری طرح در مدرسه ای و با همکاری سرایدار مدرسه برگزار خواهد شد و کلاسها دوبار در هفته خواهد بودو بودجه مورد نیاز 2 میلییون و چهارصد هزار تومان (ماهیانه 800000تومان) می باشد.

برای مطالعه بیشتر لطفا به صفحه این طرح For more information, please refer to the (RWB’s ) support activity area page.

Share this page

اشتراک خبرنامه​

با اشتراک خبرنامه، از اخبار طرح‌ها و کمپین‌ها، فصلنامه، و گزارشات مالی و سالیانه انجمن با خبر شوید.​​​​

Scroll to Top