عملکرد ارتباطی انجمن

همکاری بین سازمانی با دیگر انجمن‌های خیریه

انجمن خیریه همراهان بدون مرز، در طول سال‌های اخیر، با انجمن‌های زیر افتخار همکاری برای اجرای طرح‌های مختلف داشته است:
 • انجمن خیریه ایلیا
 • انجمن مهرگان
 • انجمن همین لاوان سوران
 • باغچه مهر
 • بخش مددکاری زندان بروجرد
 • جامعه معلولین استان زنجان
 • خیریه سرای امید حضرت زهرا (س)
 • شرکت تجهیزات مدارس ایران
 • مادران علیه فقر (آمریکا)
 • مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی کد 11902
 • مهر غریب
 • موسسه خيريه همگام
 • موسسه خیریه احسان گلستان
 • موسسه خیریه رضوان
 • نیکگامان جمشید تهران، پویش آفتابگردون (زیرمجموعه بنیاد غیر دولتی سپاس لحظه حال)
 • گروه بوستان امید و رحمت، گروه خیریه یارفرشتگان
 • گروه نیکوکاری به رنگ خدا
Scroll to Top